Χορηγοί & Υποστηρικτές

ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

partners logo
partners logo

Πρωτόκολλο Συνεργασίας υπέγραψε το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων και η Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης για την καμπάνια Litter Less Campaign στο πλαίσιο του προγράμματος «Νέοι Δημοσιογράφοι για το Περιβάλλον»
Το πρόγραμμα «Νέοι Δημοσιογράφοι για το Περιβάλλον» συντονίζεται διεθνώς από το FEE ενώ εθνικός χειριστής του είναι η ΕΕΠΦ. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση των νέων (11-18 ετών) και τους ενθαρρύνει να ερευνήσουν περιβαλλοντικά ζητήματα, να προτείνουν λύσεις μέσω της έρευνας και αξιοποιώντας δημοσιογραφικά μέσα όπως το άρθρο, η φωτογραφία και το βίντεο, καθώς και να οργανώσουν σχετικές με αυτά δράσεις. Για το σκοπό αυτό το FEE διοργανώνει ετησίως διεθνή διαγωνισμό στις γενικές κατηγορίες: άρθρο, βίντεο και φωτογραφία. Δικαίωμα συμμετοχής στην Ελλάδα έχουν οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα ηλικίας 11-25 ετών, με περίοδο υποβολής ως και τον Απρίλιο κάθε έτους.
Η καμπάνια Litter Less διεξάγεται στο πλαίσιο του διεθνούς προγράμματος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης με τίτλο: «Νέοι Δημοσιογράφοι για το Περιβάλλον», με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού και συμμετεχόντων στα συστήματα προσκόπων ατόμων, για το ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων και της ρύπανσης (μείωση-επαναχρησιμοποίηση-ανακύκλωση- κομποστοποίηση-επιδιόρθωση).

partners logo
partners logo

Σε εφαρμογή της πολιτικής για την Προστασία και την Ασφάλεια των Μελών του, το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων αφενός θεσμοθετεί όργανα και διαδικασίες για την υλοποίηση της πολιτικής αυτής, αφετέρου δε δημιουργεί συνεργασίες ύψιστης σημασίας και προχωρά σε ενέργειες διασφάλισης ενός πλήρως ασφαλούς περιβάλλοντος.
Στο πλαίσιο αυτό ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός και το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων, με γνώμονα τις κοινές αξίες τους και την αποστολή τους προς την κοινωνία, υπέγραψαν τη Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2022 Μνημόνιο Συνεργασίας , το οποίο αφορά στην εκπαίδευση μελών, στις κοινωφελείς δράσεις και στις δράσεις αλληλεγγύης. Το Μνημόνιο υπέγραψαν ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Σ. Dr. Αντώνης Αυγερινός και ο Πρόεδρος του Δ.Σ./Σ.Ε.Π. κ. Γιώργος Χουρδάκης. ΜΝΗΜΟΝΙΟ

partners logo
partners logo

Το Σάββατο 26 Φεβρουαρίου 2022 στην αίθουσα Αθ. Λευκαδίτης του Μεγάρου Μπενάκη υπογράφηκε Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων και της Ελληνικής Κυβέρνησης δια του Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό κ. Χρήστου Τριαντόπουλου, ο οποίος είναι αρμόδιος για θέματα κρατικής αρωγής και αποκατάστασης από φυσικές καταστροφές και πρόεδρος της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής.
Το Μνημόνιο Συνεργασίας έχει ως αντικείμενο την καταγραφή του πλαισίου συνεργασίας των συμβαλλόμενων μερών για την αξιοποίηση του δικτύου εθελοντών, μελών και φίλων του Σ.Ε.Π. αλλά και των υποδομών του σε δράσεις υποβοήθησης του έργου της Πολιτείας, ειδικότερα σε θέματα πρώτης απόκρισης, δασοπροστασίας, πρόληψης, αναδασώσεων και αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος σε περιοχές που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές καθώς και εν γένει στήριξης των κατοίκων τους. ΜΝΗΜΟΝΙΟ

partners logo
partners logo

Στις 23 Νοεμβρίου 2023 υπογράφηκε το νέο Μνημόνιο Συνεργασίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων που αφορά σε δράσεις δασοπροστασίας, αειφορικής διαχείρισης και αποκατάστασης του δασικού περιβάλλοντος.
Το Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Θεόδωρος Σκυλακάκης, ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος, κ. Ευάγγελος Γκουντούφας, ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του Σ.Ε.Π., κ. Κωνσταντίνος Τάτσης και ο Γενικός Έφορος του Σ.Ε.Π., κ. Σταύρος Δημητρόπουλος.
Η συμφωνία αυτή αποτελεί συνέχεια της μακρόχρονης συνεργασίας του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων με το Υπουργείο.
ΜΝΗΜΟΝΙΟ

partners logo
partners logo

Τον Φεβρουάριο του 2020, το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων, υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας με το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης καθώς και με το Εθνικό Συμβούλιο Νεολαίας με στόχο την προώθηση της συνεργασίας στον τομέα υποστήριξης νέων καθώς και τη αλληλοστήριξη σε σχετικές καμπάνιες. ΜΝΗΜΟΝΙΟ

partners logo
partners logo

Σκοπός της συνεργασίας είναι η υλοποίηση μιας σειράς από στοχευμένες δράσεις και πρωτοβουλίες για την προώθηση της ανακύκλωσης και την ευαισθητοποίηση των πολιτών στα θέματα της προστασίας του περιβάλλοντος και μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν: α) εμβάθυνση των σχέσεων μεταξύ των δύο φορέων με τη δημιουργία κοινών ομάδων εργασίας για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση κοινών προγραμμάτων, β) προώθηση του εθελοντισμού, της εκπαίδευσης και της ευαισθητοποίησης στον τομέα της ανακύκλωσης και της  κυκλικής οικονομίας και γ) συνεργασία και οργάνωση από κοινού δράσεων διάχυσης και ενημέρωσης σχετικά με την ανακύκλωση. ΜΝΗΜΟΝΙΟ

partners logo
partners logo

Τον Φεβρουάριο του 2016, το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, το οποίο αφορά στην παροχή δωρεάν υπηρεσιών επικοινωνίας, για το σύνολο του έργου που προσφέρει το Σ.Ε.Π.  ΜΝΗΜΟΝΙΟ

partners logo
partners logo

Τον Ιανουάριο του 2019, το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας με τον Σύλλογο «Όραμα Ελπίδας» με στόχο την προσέλκυση εθελοντών δοτών μυελού των οστών αλλά και την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των νέων ειδικά, αλλά και του κοινού γενικότερα, σχετικά με τη σημασία της εθελοντικής προσφοράς αιμοποιητικών κυττάρων για μεταμόσχευση σε ασθενείς που πάσχουν από σοβαρά αιματολογικά, νεοπλασματικά και γενετικά νοσήματα.  ΜΝΗΜΟΝΙΟ

partners logo
partners logo

Τον Απρίλιο 2014 (ανανεώθηκε τον Ιούνιο του 2019) το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας με το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς» με στόχο την κατάρτιση προγραμμάτων με ιδέες για δράσεις σχετικές με την Οδική Ασφάλεια, πραγματοποίηση από κοινού δράσεων και ημερίδων ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, κινητοποίησης και προσφοράς υπηρεσίας σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, παραγωγή ενημερωτικού υλικού και κατάθεση από κοινού προγραμμάτων για χρηματοδότηση.  ΜΝΗΜΟΝΙΟ

partners logo
partners logo

Τον Μάρτιο του 2017, το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων και η Ένωση Ελλήνων Ραδιοερασιτεχνών (Ε.Ε.Ρ.) υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας. Σκοπός του συμφώνου είναι να λειτουργήσει ως πλαίσιο συνεργασίας μέσω του οποίου οι δύο οργανισμοί θα υποστηρίζουν δράσεις και θα διοργανώνουν από κοινού προγράμματα με σκοπό την προώθηση της αεροπορικής ιδέας, την διαπαιδαγώγηση παιδιών και νέων στην τεχνική γνώση και δεξιοτεχνία στον τομέα των ραδιοερασιτεχνών.  ΜΝΗΜΟΝΙΟ

partners logo
partners logo

Τον Σεπτέμβριο του 2010, το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων και το Σώμα Προσκόπων Κύπρου, υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας με στόχο την ανάδειξη του Προσκοπισμού στις δύο χώρες, την πραγματοποίηση κοινών δράσεων για τα μέλη τους και την ανταλλαγή απόψεων και καλών πρακτικών για την δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου.  ΜΝΗΜΟΝΙΟ

partners logo
partners logo

Τον Δεκέμβριο του 2016, το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων και Αρμένιοι Πρόσκοποι Homenetment - H.A.S.K. Ελλάδος υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας, το οποίο ρυθμίζει τη λειτουργία των Προσκοπικών Συστημάτων Αρμενίων Προσκόπων στην Ελλάδα καθώς και τρόπους συνεργασίας και στήριξης του προσκοπικού έργου. MNHMONIO

partners logo
partners logo

Η Χάρτα Διαφορετικότητας, πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προώθηση της διαφορετικότητας στις ελληνικές επιχειρήσεις και οργανισμούς, ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 2019, σε συνέχεια του ευρωπαϊκού προγράμματος DIMAIN. Στόχος της είναι να λειτουργήσει ως μέσο δέσμευσης για την εφαρμογή της ισότητας, των ίσων ευκαιριών και της διαφορετικότητας σε κάθε εργασιακό περιβάλλον στην Ελλάδα. Η Χάρτα Διαφορετικότητας προωθείται σε κάθε χώρα-μέλος της Ε.Ε. Το ΣΕΠ αποτελεί τον πρώτο εθελοντικό εκπαιδευτικό Οργανισμό που υπέγραψε την Χάρτα.

ΧΑΡΤΑ Diversity Charter Greece - Charta

ΜΟΝΙΜΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

partners logo
partners logo
partners logo

Από το 2018, οι Πρόσκοποι ώς υπερήφανοι πρεσβευτές των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συνεργάζονται με το Ελληνικό Γραφείο του Ο.Η.Ε. με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας για την ένταξη των Στόχων στην καθημερινότητα των πολιτών.

partners logo
partners logo

Η Εθνική Ασφαλιστική αποτελεί στρατηγικό εταίρο της Προσκοπικής Κίνησης παρέχοντας από το 2010 δωρεάν σε όλα τα μέλη του ΣΕΠ ασφαλιστική κάλυψη σε περίπτωση ατυχήματος κατά την διάρκεια των προσκοπικών δράσεων.

partners logo
partners logo

Απο 2015 η Προσκοπική Κίνηση έχει την δυνατότητα να χρησιμοποιεί σύγχρονα εργαλεία επικοινωνίας, συνεργατικής εργασίας και προβολής με στόχο την αναβάθμιση των οργανωτικών του λειτουργιών, όπως: την σουίτα εφαρμογών Microsoft Office 365, τις υποδομές του Microsoft Azure, το πρόγραμμα δωρεάς λογισμικού μέσω του οργανισμού TechSoup.

partners logo
partners logo

Από το 2008 το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων υλοποιεί το πρόγραμμα ανακύκλωσης κινητών τηλεφώνων και αξεσουάρ το οποίο χορηγεί η Vodafone, με σκοπό την αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των υλικών από τα οποία είναι φτιαγμένα. Περισσότερα στο www.sep.org.gr/vodafone

partners logo
partners logo

Το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων από το 2016 έχει πιστοποιηθεί από τον Lloyd’s Register ως οργανισμός που παρέχει πιστοποιημένη εκπαίδευση (Approved Training Provider), όπως επίσης και για τον τρόπο που υλοποιείται η Εκπαίδευση Κυβερνήτου Ιστιοφόρου Ναυτοπροσκοπικού Σκάφους (Skipper Certificate For 25’ Whaler And Offshore Sailing Boats Training Course), με πρώτο στάδιο και προϋπόθεση αυτής την Εκπαίδευση Λεμβάρχου Ναυτοπροσκοπικού Σκάφους.

partners logo
partners logo

Από το 2018, το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων συνεργάζεται με τον Οργανισμό σε θέματα νέων και μεταξύ άλλων συμμετέχει ως φορέας υποδοχής εθελοντών στο νέο σχήμα κοινωνικής προσφοράς του προγράμματος Regeneration: New Volunteering Scheme.

ΠΑΓΙΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ