Προσκοπικά Συστήματα φιλικά προς τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης!

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 06/07/2020
A/A: 79 / 2020

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Γενικός Έφορος

Όπως γνωρίζετε από την Ανακοίνωση Γ.Ε.105/22.10.2018 - Οι Πρόσκοποι πρεσβευτές των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε. και σύμφωνα με το Στρατηγικό Σχέδιο Σ.Ε.Π. 2018-2027, οι Έλληνες Πρόσκοποι έχουν δηλώσει δυναμικά παρόντες στην παγκόσμια προσπάθεια για την υλοποίηση της Ατζέντας 2030 που έχει θέσει ο Ο.Η.Ε.

Στο πλαίσιο αυτό, εκπονήθηκε και υλοποιείται το πρόγραμμα «Προσκοπικό Σύστημα φιλικό προς τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης» (Ανακοίνωση Γ.Ε.56/30.7.2019), το οποίο συνιστά έναν θεσμό έμπρακτης εφαρμογής των βασικών αρχών αειφορίας και ηθικής αυτοδέσμευσης, επικεντρωμένο στους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, και προτροπή για υλοποίησή τους από όλα τα Προσκοπικά Συστήματα.

Θα ήθελα να συγχαρώ θερμά τα Προσκοπικά Συστήματα που έχουν ολοκληρώσει μέχρι σήμερα επιτυχώς το πρόγραμμα «Προσκοπικό Σύστημα φιλικό προς τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης»:
1ο Σ.Ν/Π. Διονύσου – Π.Ε. Ανατολικής Αττικής
1ο Σ.Π. Ιαλυσού – Π.Ε. Δωδεκανήσου
1ο Σ.Ν/Π. Σαρωνικού – Π.Ε. Ανατολικής Αττικής
6ο Σ.Π. Κέρκυρας – Π.Ε. Κέρκυρας
16ο Σ.Π. Πεύκων – Π.Ε. Θεσσαλονίκης

Τα παραπάνω Συστήματα θα παραλάβουν το ειδικό σήμα για όλα τα μέλη τους, το οποίο θα μπορούν να φέρουν για πάντα στη στολή τους, με τη δέσμευση για πολυετή εφαρμογή των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Στην ενότητα «Προσκοπικό Πρόγραμμα» της ιστοσελίδας μας παρουσιάζονται συγκεντρωμένες όλες οι πληροφορίες σχετικά με το «SDG Friendly Προσκοπικό Σύστημα».

Επίσης, θυμίζουμε ότι στην ειδική ιστοσελίδα «Οι Πρόσκοποι για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης» περιλαμβάνονται όλες οι πληροφορίες για τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουμε ως Πρόσκοποι για την υλοποίηση των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης, ειδικό υλικό επικοινωνίας (banner, αφίσα, social media post) και τηλεοπτικό spot καθώς και το Ενημερωτικό έντυπο «Οδηγίες & προτάσεις για την ένταξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης στο Προσκοπικό Πρόγραμμα»

Σας καλώ και πάλι να ενώσουμε τις δυνάμεις μας ώστε όλοι μαζί να δημιουργήσουμε το μεγαλύτερο Κίνημα εφαρμογής και ευαισθητοποίησης για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης! Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 110 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου. Περισσότερα στο www.scouts4sdgs.gr.
17 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ


Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 79_2020.pdf