Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης


SDGs
Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, εδώ και 110 χρόνια, εφαρμόζουν έμπρακτα τους 17 στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου!

Υποστηρικτικό υλικό & Πληροφορίες για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης: