Προσκοπικό Σύστημα φιλικό προς τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs Friendly Προσκοπικό Σύστημα)

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 30/07/2019
A/A: 56 / 2019

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Γενικός Έφορος

Σε συνέχεια της Ανακοίνωσης Γ.Ε. 105/2018 - Οι Πρόσκοποι πρεσβευτές των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε. και σύμφωνα με το Στρατηγικό Σχέδιο Σ.Ε.Π. 2018-2027, δημιουργείται ένα νέο πρόγραμμα αειφορίας, που επικεντρώνεται στους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης και την προτροπή για υλοποίησή τους από όλα τα Προσκοπικά Συστήματα.

Ως γνωστόν, ο Ο.Η.Ε. υιοθέτησε τους «17 Στόχους για Βιώσιμη Ανάπτυξη» (Sustainable Development Goals) και τόσο η Παγκόσμια Οργάνωση της Προσκοπικής Κίνησης όσο και το Σ.Ε.Π. έχουν συστρατευτεί σε αυτή την παγκόσμια προσπάθεια. Η Προσκοπική Κίνηση, ως φορέας μη τυπικής εκπαίδευσης αλλά και λόγω του βιωματικού της χαρακτήρα, συμβάλλει πάνω από έναν αιώνα στην έμπρακτη εφαρμογή των βασικών αρχών αειφορίας και, κατ’ επέκταση, των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Για την υλοποίηση του θεσμού του «Προσκοπικού Συστήματος φιλικό προς τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης», η Εφορεία Δημοσίων Σχέσεων, η Εφορεία Εφαρμογής Προγραμμάτων Περιβάλλοντος και οι Εφορείες Κλάδων Γ.Ε. διαμόρφωσαν μια σειρά προκλήσεων/προτάσεων, οι οποίες μπορούν να εκπληρωθούν από τα Προσκοπικά Συστήματα που επιθυμούν να ονομαστούν «SDGs Friendly Προσκοπικό Σύστημα». 

Αναλυτικότερα, στόχος κάθε Προσκοπικού Συστήματος είναι μέσα σε έναν χρόνο από την ημέρα έναρξης που θα ορίσει το ίδιο, πιστοποιημένα (με φωτογραφίες, αναρτήσεις στα τοπικά Μ.Μ.Ε. και στα social media κ.λπ.), να «κατακτήσει» τουλάχιστον ποσοστό 60% των προκλήσεων κάθε Στόχου Βιώσιμης Ανάπτυξης αλλά και να συνεχίσει να τους υλοποιεί και για τα επόμενα χρόνια, ως ηθική υποχρέωση. Εκτός από την ηθική αναγνώριση, κάθε Προσκοπικό Σύστημα που θα ολοκληρώσει επιτυχώς τις προκλήσεις θα παραλάβει για όλα τα Μέλη του ειδικό σήμα για την προσκοπική στολή, το οποίο θα μπορούν να φέρουν για πάντα, με τη δέσμευση για πολυετή εφαρμογή των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Οι προκλήσεις, τις οποίες μπορείτε να βρείτε στο link http://bit.ly/SDG-Friendly, αφορούν κατά περίπτωση όλα τα Τμήματα αλλά και τα Μέλη κάθε Προσκοπικού Συστήματος ατομικά. Ασφαλώς, κάθε επιμέρους πρόκληση μπορεί να υλοποιηθεί σύμφωνα με τις ειδικότερες κατευθύνσεις του Αρχηγού Συστήματος και των Αρχηγών των Τμημάτων. Για την παρακολούθηση και καταχώρηση των επιδόσεων κάθε Συστήματος, στο παραπάνω link μπορείτε να ανεβάζετε τις δράσεις που έχετε υλοποιήσει καθώς επίσης και να αναρτάτε σχόλια, φωτογραφίες και video από τις εν λόγω δράσεις. Παράλληλα, επισυνάπτεται προς διευκόλυνσή σας και το ειδικό έντυπο στο οποίο εμπεριέχονται όλες οι προκλήσεις ανά Στόχο Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Υπεύθυνοι για την αξιολόγηση είναι οι Εφορείες Δημοσίων Σχέσεων, Κοινωνικής Συνεργασίας και Προσφοράς και Εφαρμογής Προγραμμάτων Περιβάλλοντος Γ.Ε. Για περισσότερες λεπτομέρειες και διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στην ηλεκτρονική διεύθυνση sdg@sep.org.gr.

Υποστηρικτικό υλικό/Βοηθητικά links:
·        Επίσημη ιστοσελίδα «Οι Πρόσκοποι για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης»: www.scouts4sdgs.gr

Σας καλώ λοιπόν όλοι μαζί να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να δημιουργήσουμε το μεγαλύτερο Κίνημα εφαρμογής και ευαισθητοποίησης για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης!   Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 109 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα στους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου! 17 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ

Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 56_2019.pdf
ΑΝ.56_SDG-ScoutProgramme.pdf
SDGs Friendly_T3_R.pdf