ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - Εξυπηρέτηση Μελών του Σ.Ε.Π. στο πλαίσιο των ενεργειών για τον περιορισμό διάδοσης του κορωνοϊού SARS-CoV-2

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 09/06/2020
A/A: 65 / 2020

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Γενικός Έφορος

Σε συνέχεια των Ανακοινώσεων Γ.Ε. 60/25.5.2020 και 26/13.3.2020, σας ενημερώνουμε ότι οι Yπηρεσίες της Κεντρικής Διοίκησης του Σ.Ε.Π. και το Προσκοπικό Πρατήριο συνεχίζουν να λειτουργούν κανονικά, τηρώντας αυστηρά όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα.

Για τη διευκόλυνση όλων αλλά και για τον περιορισμό των μετακινήσεων, παρακαλούμε όπως αποφύγετε την επιλογή της δια ζώσης επικοινωνίας σας με τα Στελέχη των Υπηρεσιών της Κεντρικής Διοίκησης. Παρακαλείσθε όπως διεξάγετε όλες τις απαιτούμενες επικοινωνίες μέσω τηλεφώνου και ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, όπως επίσης και τις συναλλαγές ηλεκτρονικά, μέσω τραπέζης και μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος (http://www.scout-shop.gr). 

Οι συναντήσεις Ενηλίκων Στελεχών, Ομάδων Εργασίας κ.λπ. είναι προτιμότερο να πραγματοποιούνται εξ αποστάσεως, μέσω τηλεδιάσκεψης, ενώ εφόσον συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι, δύνανται να χρησιμοποιηθούν οι αίθουσες συναντήσεων και συσκέψεων στον 4ο όροφο του κτιρίου της Κεντρικής Διοίκησης, κατόπιν επικοινωνίας με την κα Δ. Χασιλίδη (2169007045 – dxasilidi@sep.org.gr). 

Παρακαλούμε για την τήρηση των ως άνω οδηγιών, για τη διασφάλιση της υγείας όλων.


Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 110 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου. Περισσότερα στο www.scouts4sdgs.gr.
16 ΕΙΡΗΝΗ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ ΘΕΣΜΟΙ


Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 65_2020.pdf