ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - Εξυπηρέτηση Μελών του Σ.Ε.Π. στο πλαίσιο των ενεργειών για τον περιορισμό διάδοσης του κορωνοϊού SARS-CoV-2

Γενική Εφορεία
Date Issues: 09/06/2020
Nb: 65 / 2020


Εφορεία Γενικής Εφορείας:


Attachements

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 65_2020.pdf