Προστασία και Ασφάλεια Μελών

Η Παγκόσμια Οργάνωση της Προσκοπικής Κίνησης ήδη από το 2017 έχει κωδικοποιήσει τις κατευθύνσεις και διαδικασίες αναφορικά με τη διαμόρφωση και διατήρηση ασφαλούς του εν γένει περιβάλλοντος της προσκοπικής δραστηριότητας, ώστε να εξασφαλίζεται η ευεξία και η υγιής ανάπτυξη των παιδιών και νέων μέσω του Προσκοπικού Προγράμματος (World Safe from Harm Policy).Για να δείτε την Παγκόσμια Πολιτική φια την Ασφάλεια & Προστασία Μελών κάντε κλίκ στην εικόνα :
Επιτροπή Προστασίας και Ασφάλειας Μελών Σ.Ε.Π.

Tο Διοικητικό Συμβούλιο Σ.Ε.Π., στo πλαίσιo της διαρκούς προσπάθειας για την προστασία των ανήλικων μελών του Σ.Ε.Π. και τον περιορισμό τυχόν κινδύνων, με αφορμή την έξαρση των φαινομένων εκφοβισμού και περιστατικών βίας που αφορούν σε ανήλικους και λαμβάνοντας υπόψη και τις κατευθυντήριες γραμμές (Safe from Harm) που έχουν δοθεί για το θέμα αυτό από τον Παγκόσμιο Οργανισμό της Προσκοπικής Κίνησης (W.O.S.M.), αποφάσισε τη σύσταση ανεξάρτητης Επιτροπής Ασφάλειας & Προστασίας Μελών Σ.Ε.Π., με αντικείμενο την άμεση πρόληψη και αντιμετώπιση τυχόν περιστατικών βίας. 

Η Επιτροπή Ασφαλείας & Προστασίας Μελών Σ.Ε.Π. για την περίοδο 2021-2023 θα στελεχωθεί από τα ακόλουθα πρόσωπα: 

Αλεξάνδρα Ευθυμιάδου:
Βασίλης Κασιμάτης:
Παναγιώτης Σιαπέρας:

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να επικοινωνήσετε με τα μέλη της Επιτροπής μπορείτε να αποστείλετε email στο: [email protected].  ή κάντε κλικ