Προστασία και Ασφάλεια Μελών

Επιτροπή Προστασίας και Ασφάλειας Μελών Σ.Ε.Π.

Tο Διοικητικό Συμβούλιο Σ.Ε.Π., στo πλαίσιo της διαρκούς προσπάθειας για την προστασία των ανήλικων μελών του Σ.Ε.Π. και τον περιορισμό τυχόν κινδύνων, με αφορμή την έξαρση των φαινομένων εκφοβισμού και περιστατικών βίας που αφορούν σε ανήλικους και λαμβάνοντας υπόψη και τις κατευθυντήριες γραμμές (Safe from Harm) που έχουν δοθεί για το θέμα αυτό από τον Παγκόσμιο Οργανισμό της Προσκοπικής Κίνησης (W.O.S.M.), αποφάσισε τη σύσταση ανεξάρτητης Επιτροπής Ασφάλειας & Προστασίας Μελών Σ.Ε.Π., με αντικείμενο την άμεση πρόληψη και αντιμετώπιση τυχόν περιστατικών βίας. 

Οι κύριες αρμοδιότητες της Επιτροπής είναι οι ακόλουθες:        

  • Εξετάζει κάθε σχετικό με την προστασία και ασφάλεια μελών ή/και δράσεων κανονιστικό πλαίσιο του Σ.Ε.Π., καθώς και τις διεθνείς προσκοπικές κατευθύνσεις και οδηγίες και προτείνει βελτιώσεις και αλλαγές.
  • Έχει την ευθύνη έκδοσης και επικαιροποίησης της Πολιτικής για την Προστασία και Ασφάλεια των Ανηλίκων Μελών του Σ.Ε.Π.
  • Εισηγείται προς το Δ.Σ. και επικαιροποιεί τον Κώδικα Συμπεριφοράς Ενηλίκων Μελών.
  • Εισηγείται προτάσεις για τη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού και υλικού προγράμματος σε θέματα σχετικά με την προστασία και ασφάλεια του παιδιού.
  • Αναφέρεται στο Δ.Σ. και προτείνει ενέργειες, ανάλογα με τη φύση των εκάστοτε περιστατικών.
  • Συντάσσει Απολογισμό Έργου, ο οποίος περιλαμβάνεται στον Ετήσιο Απολογισμό του Σ.Ε.Π.

Η Επιτροπή Ασφαλείας & Προστασίας Μελών Σ.Ε.Π. για την περίοδο 2021-2023 θα στελεχωθεί από τα ακόλουθα πρόσωπα: 

Αλεξάνδρα Ευθυμιάδου: Διευθύνει την nlpgreece®, (www.nlpgreece.gr) με σπουδές στην ψυχολογία, Master of Social Science UK, Ph D σε Human Resource Development, USA, και εξειδίκευση στα Neuro Linguistics.  Ως NLP Master Trainer, μετέχει ενεργά στο έργο του NLP University, California, Santa Cruz,  για τη μελέτη της διακριτής αποτελεσματικότητας και τον σχεδιασμό και εφαρμογή καινοτόμων προσεγγίσεων που στοχεύουν στην ανάπτυξη ποιοτικότερου τρόπου σκέψης (mindset) για τη διαχείριση αλλαγών, υιοθέτηση νέων ρόλων, αντιμετώπιση και ανάληψη προκλήσεων. 

Είναι μέλος του Global NLP Training & Consultanting Community (GTC), του European Association of NLPt (EANLPT), και στοχεύει στην συνεργασία με επιστημονικές κοινότητες για την εξειδίκευση & εφαρμογή του συστήματος NLP σε διάφορους  κλάδους. Στο συγγραφικό της έργο περιλαμβάνονται τα βιβλία, «NLP – Η απομυθοποίηση», και «Παρ’το αλλιώς».

Βασίλης Κασιμάτης: Εκπαιδευτικός, με μεταπτυχιακά στην ειδική αγωγή και στηνεργασία με νέους και παιδιά. Εργάζεται με νέους με αναπηρία και δραστηριοποιείται στην κοινωνική ένταξη νέων από ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Συμμετέχει σε ευρωπαϊκά δίκτυα και οργανώσεις για τον αθλητισμό και την ένταξη ατόμων με αναπηρία. 

Παναγιώτης Σιαπέρας: Εργοθεραπευτής και Ψυχολόγος με ειδίκευση στις αναπτυξιακές διαταραχές. Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου του Cambridge με πολυετή διδακτική και κλινική εμπειρία στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ελλάδα. Σήμερα εργάζεται στις σχολικές μονάδες του Ελληνοαμερικανού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Κολλέγιο Αθηνών) ενώ παράλληλα ασκεί διδακτικό και ερευνητικό έργο στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. 

Την Επιτροπή συνεπικουρεί στο έργο της, ως σύνδεσμος με τη Γενική Εφορεία, η κ. Ιωάννα Τζόβολου. 

Η θητεία των μελών της Επιτροπής είναι διετής με δυνατότητα ανανέωσης.

Εάν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε με τα μέλη της Επιτροπής μπορείτε να αποστείλετε email στο: safe@sep.org.gr.  ή κάντε κλικ  

Σε κάθε περίπτωση, είναι απαραίτητα τα στοιχεία επικοινωνίας σας.