Ανανέωση Ομάδας Εργασίας Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας Σ.Ε.Π.

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 13/05/2020
A/A: 55 / 2020

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Εφορεία Δημοσίων Σχέσεων


Σε εφαρμογή του Στρατηγικού Σχεδίου Σ.Ε.Π. 2018-2027, του Προγράμματος Δράσης Γενικής Εφορείας 2018-2021 και στο πλαίσιο του σχεδιασμού ολοκληρωμένων ενεργειών εξωστρέφειας και εορτασμού των 110 χρόνων της Προσκοπικής Κίνησης στην Ελλάδα, και σε συνέχεια των Ανακοινώσεων Γ.Ε. 109/19.10.201762/2.7.2018 και 117/14.12.2018, η Γενική Εφορεία προτίθεται να προβεί στην ανανέωση της Ομάδας Εργασίας Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας του Σ.Ε.Π.

Η Ομάδα Εργασίας θα είναι υπεύθυνη μεταξύ άλλων για τις σχέσεις με τα ΜΜΕ, τα social media, δημιουργικά έντυπα του Σ.Ε.Π. καθώς και ενέργειες εξωστρέφειας της Κίνησής μας. Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην Ομάδα Εργασίας καλούνται να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική φόρμα https://bit.ly/PR_Scout_Teamή να αποστείλουν μήνυμα εκδηλώνοντας το ενδιαφέρον τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση pr@sep.org.gr.

Οι ενδιαφερόμενοι θα συμπεριληφθούν στην υφιστάμενη Ομάδα Εργασίας Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας του Σ.Ε.Π., κατόπιν επιλογής. Για τυχόν περαιτέρω διευκρινίσεις και προτάσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Έφορο Δημοσίων Σχέσεων Γ.Ε. κ. Κωνσταντίνο Εφραιμίδη, στην ηλεκτρονική διεύθυνση pr@sep.org.gr

Οι καλύτεροι πρεσβευτές της Προσκοπικής Κίνησης είναι τα ίδια τα Ενήλικα Στελέχη της, τα οποία ελπίζουμε να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια συντονισμένης και στοχευμένης εξωστρέφειας.Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 110 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα στους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου! 
16 ΕΙΡΗΝΗ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ ΘΕΣΜΟΙ
17 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ

Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 55_2020.pdf