Στρατηγική Επικοινωνίας του Σ.Ε.Π.

Διοικητικό Συμβούλιο
Ημ/νια Έκδοσης: 14/12/2018
A/A: 117 / 2018

Ανακοίνωση

Το Διοικητικό Συμβούλιο, στη συνεδρίαση της 26ης Νοεμβρίου 2018, ενέκρινε την Επικοινωνιακή Στρατηγική του Ιδρύματος «Σώμα Ελλήνων Προσκόπων», η οποία αποτελεί τμήμα του Στρατηγικού Σχεδίου Δράσης 2018-2027. 

Η Στρατηγική Επικοινωνίας είναι το πολύμηνο και δημιουργικό αποτέλεσμα συνεργασίας του Συμβούλου - Εφόρου Δημοσίων Σχέσεων κ. Κωνσταντίνου Εφραιμίδη και του Βοηθού Γενικού Εφόρου (Προσκοπικό Πρόγραμμα) κ. Χρήστου Χατζηδιαμαντή με Εταιρία Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων, καθώς και έγκριτα στελέχη της επικοινωνίας και του marketing.

Η Επικοινωνιακή Στρατηγική του Σ.Ε.Π., εκτός των άλλων, έχει λάβει υπόψη της την έκδοση «Strategy for Communications and Strategic Engagements»» (link) της Παγκόσμιας Οργάνωσης της Προσκοπικής Κίνησης και υποστηρίζει τους Στρατηγικούς Στόχους του Ιδρύματος, αλλά και τις προτεραιότητες του Προγράμματος Δράσης της Γενικής Εφορείας για τα επόμενα χρόνια.

Η Επικοινωνιακή Στρατηγική η οποία παρουσιάζεται, είμαστε βέβαιοι ότι θα ενημερώσει και θα εμπνεύσει όλους τους ενδιαφερόμενους: 
• να αναγνωρίσουν την αξία και την αναγκαιότητα του Προσκοπισμού,
• να κατανοήσουν τις αρχές και το χρήσιμο παιδαγωγικό έργο που επιτελεί για τα παιδιά και τους νέους και
• να εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις για τη δημιουργία θετικού κλίματος, το οποίο θα διευκολύνει την ανάπτυξη και περαιτέρω επέκταση του Ελληνικού Προσκοπισμού στην νεολαία μας και στις τοπικές κοινωνίες. 

Εξίσου σημαντικός στόχος της Επικοινωνιακής Στρατηγικής είναι να προβάλει μία ενιαία και θετική εικόνα για την Προσκοπική Κίνηση στην Ελλάδα.

Οι καλύτεροι πρεσβευτές της Προσκοπικής Κίνησης είναι τα ίδια τα Ενήλικα Στελέχη της, τα οποία ελπίζουμε και επιθυμούμε να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια συντονισμένης και στοχευμένης εξωστρέφειας που στόχο έχει να αναδείξει τη μοναδικότητα και τη διαχρονικότητα της. 


Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 107 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα στους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου! 17 ΣΥΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ


Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 117_2018.pdf
ΑΝ.117_Στρατηγική Επικοινωνίας ΣΕΠ.pdf