Ηράκλειο : Κ3.Διαιτολόγιο-Ποσοτολόγιο Δράσεων

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 25/09/2023
A/A: / 2023

Κ3.Διαιτολόγιο-Ποσοτολόγιο Δράσεων
Κλιμάκιο Οργάνωσης: Π.Ε. Ανατολικής Κρήτης
Ημ/νία Διεξαγωγής 1: 01/10/2023 έως 01/10/2023
Τόπος Εκπαιδευσης 1: Εστία 4ου Συστήματος Αεροπροσκόπων Ηρακλείου (Λόφος Προσκόπων Ηρακλείου)
Τόπος Εκπαίδευσης 2:
Μέθοδος Υλοποίησης: Δια ζώσης ομάδα
Ημ/νια Λήξης Αιτήσεων Συμμετοχής: 28/09/2023
Αρχηγός Δράσης ή Εκπαίδευσης: Κουναλάκης Γιώργος
Κόστος Συμμετοχής: €

Υπεύθυνος Ενότητας : Κουναλάκης Γιώργος


Τόπος : Εστία 4ου  Συστήματος Αεροπροσκόπων Ηρακλείου (Λόφος Προσκόπων Ηρακλείου)


Ημερομηνίες & ώρες διεξαγωγής : Κυριακή 1 Οκτωβρίου 2023, και ώρα 19.00 έως και 20.30

 

Δικαίωμα συμμετοχής 

Δικαίωμα συμμετοχής στις Εκπαιδεύσεις έχουν όλα τα Ενήλικα Στελέχη και Μέλη Προσκοπικού Δικτύου που έχουν δηλώσει συμμετοχή, και η αίτησή του έχει εγκριθεί από την Εφορεία Εκπαίδευσης Γ.Ε. σύμφωνα με την ολοκλήρωση των προαπαιτουμενων εκπαιδεύσεων όπως περιγράφεται στον Κανονισμό Εκπαίδευσης & Ανάπτυξης Ενήλικων Μελών Σ.Ε.Π..

 

Δήλωση συμμετοχής 

Γιατη δήλωση συμμετοχής από το Ενήλικο Στέλεχος ή το Μέλος Προσκοπικού Δικτύου και την έγκρισή της από το προϊστάμενο Ενήλικο Στέλεχος (ΑΣ, ΠΕ) μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος e-sep, οι οδηγίες βρίσκονται στην ενότητα «Βοήθεια» του e-sep ή μπορείτε να τις βρείτε εδώ.  Σε περίπτωση που ο εκπαιδευόμενος δε διαθέτει λογαριασμό στο ηλεκτρονικό σύστημα e-sep, τις σχετικές οδηγίες μπορείτε να τις βρείτε εδώ.

 

Όλες οι πληροφορίες για όλους τους συμμετέχοντες στην Προσκοπική Εκπαίδευση (για κάθε ρόλο χωριστά), βρίσκονται στην ενότητα “Εκπαίδευση Ενηλίκων Μελών”,της ιστοσελίδας του Σ.Ε.Π..


Η πορεία της πανδημίας στη χώρα μας επιβάλλει να παραμείνουμε προσεκτικοί και να τηρούμε κατά τη διάρκεια των Προσκοπικών εκπαιδεύσεων τα μέτρα για την προστασία της δημόσιας υγείας που έχει θεσπίσει η Πολιτεία, προστατεύοντας τα μέλη μας, τους εαυτούς μας και τους οικείους μας, όπως εξάλλου ισχύει στα σχολεία, στους εργασιακούς χώρους και στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον. 


Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 113 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου. Περισσότερα στο www.scouts4sdgs.gr.

4 ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ