Εκπαίδευση

«ΜΑΘΑΙΝΩ»

«Μαθαίνω σημαίνει ότι αποκτώ συγκεκριμένες γνώσεις ή δεξιότητες. Κάνω κάποιον να αποκτήσει συγκεκριμένες γνώσεις η δεξιότητες, διδάσκω...»
Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, Γ. Μπαμπανιώτη.

Η Μάθηση είναι ένα σύνθετο βιολογικό και πνευματικό φαινόμενο. Οι διαδικασίες της Μάθησης είναι τόσο ποικιλόμορφες και διαφορετικές.

Υπάρχει διάσταση απόψεων μεταξύ των ερευνών για το προσδιορισμό της έννοιας της Μάθησης.

Κατά καιρούς η Mάθηση έχει οριστεί ως:

  • Δημιουργία υποκατάστατων ανακλαστικών (Pavlov)
  • Δοκιμή και πλάνη (Thorndike)
  • Επανάληψη μιας αντίδρασης μετά από θετική ενίσχυση (Skinner)
  • Ενόραση (Kohler)
  • Μίμηση προτύπου (Banduroa)
  • Επεξεργασία πληροφοριών (Neisser, Seymour)
  • Προσωπική ερμηνεία στις νεοαποκτηθείσες πληροφορίες (Maslow, Rogers)
  • Σταθερή αλλαγή στην τροποποίηση της συμπεριφοράς (Gagne, Kimble)

Με αυτές τις αναφορές φτάνει κανείς να καταλάβει τη σπουδαιότητα της ΜΑΘΗΣΗΣ αλλά και την ποικιλομορφία των τρόπων που αυτή επιτελείται στον άνθρωπο.

Στις σελίδες του ιστότοπου της Εκπαίδευσης για την Μάθηση θα βρείτε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που χρειάζεστε είτε είστε επισκέπτης φίλος του Προσκοπισμού, Μέλος του ΣΕΠ ή Μέλος του Εκπαιδευτικού Προσωπικού του ΣΕΠ.