Σύρος : Μ. Εκπαίδευση Μελών Επιτροπής Κοινωνικής Συμπαράστασης

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 21/09/2023
A/A: / 2023

Μ. Εκπαίδευση Μελών Επιτροπών Κοινωνικής Συμπαράστασης.
Κλιμάκιο Οργάνωσης: Π.Ε. Κυκλάδων
Ημ/νία Διεξαγωγής 1: 30/09/2023 έως 30/09/2023
Τόπος Εκπαιδευσης 1: Ερμούπλη Σύρος
Τόπος Εκπαίδευσης 2:
Μέθοδος Υλοποίησης: Δια ζώσης ομάδα
Ημ/νια Λήξης Αιτήσεων Συμμετοχής: 25/09/2023
Αρχηγός Δράσης ή Εκπαίδευσης: Κούτσιας Δημήτριος
Κόστος Συμμετοχής: 5 €

Υπεύθυνος Ενότητας : Κούτσιας Δημήτρης,  

Τόπος : Ερμούπολη Σύρος,
 
Ημερομηνίες διεξαγωγής : Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου 2023  και ώρα 16.00 έως 22.30,

Τρόπος καταβολής οικονομικής συμμετοχής: Με την προσέλευση στον υπέυθυνο της Ενότητας  

Οικονομική Διαχείριση : Π.Ε. Κυκλάδων 

Δικαίωμα συμμετοχής 
Δικαίωμα συμμετοχής στις Εκπαιδεύσεις έχουν όλα τα Ενήλικα Στελέχη και Μέλη Προσκοπικού Δικτύου που έχουν δηλώσει συμμετοχή, έχουν καταβάλλει το ποσό της οικονομικής συμμετοχής (όπου απαιτείται) και η αίτησή του έχει εγκριθεί από την Εφορεία Εκπαίδευσης Γ.Ε. 

Για την παρακολούθηση της εκπαιδευτικής ενότητας, προϋπόθεση αποτελεί η επιτυχής παρακολούθηση των Εκπαιδευτικών Ενοτήτων του Κύκλου Εισαγωγικής Εκπαίδευσης.

Δήλωση συμμετοχής 

Για τη δήλωση συμμετοχής από το Ενήλικο Στέλεχος ή το Μέλος Προσκοπικού Δικτύου και την έγκρισή της από το προϊστάμενο Ενήλικο Στέλεχος (ΑΣ, ΠΕ) μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος e-sep, οι οδηγίες βρίσκονται στην ενότητα «Βοήθεια» του e-sep ή μπορείτε να τις βρείτε εδώ.  Σε περίπτωση που ο εκπαιδευόμενος δε διαθέτει λογαριασμό στο ηλεκτρονικό σύστημα e-sep, τις σχετικές οδηγίες μπορείτε να τις βρείτε εδώ.


Όλες οι πληροφορίες για όλους τους συμμετέχοντες στην Προσκοπική Εκπαίδευση (για κάθε ρόλο χωριστά), βρίσκονται στην ενότητα “Εκπαίδευση Ενηλίκων Μελών”,της ιστοσελίδας του Σ.Ε.Π..

Η καταβολή της οικονομικής συμμετοχής στην εκπαιδευτική ενότητα θα γίνεται στον Υπεύθυνο Διαχείρισης της εκπαιδευτικής ενότητας,την ημέρα έναρξης διεξαγωγής της και στον τόπο διεξαγωγής κατά την προσέλευση.
Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 113 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου. Περισσότερα στο www.scouts4sdgs.gr. 
4 : ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ