ΨΗΦΙΣΜΑ

Διοικητικό Συμβούλιο
Date Issues: 21/08/2019Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων  
μετά το θλιβερό άγγελμα της επιστροφής στον Δημιουργό 
του μέλους της Προσκοπικής Οικογένειας 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΛΙΟΥΡΗ

κατόχου του Προσκοπικού Παρασήμου του Αργυρού Φοίνικα,

πρώην Εφόρου Περιφερειακής Εφορείας Δωδεκανήσου 

α π ο φ ά σ ι σ ε 

- Να υποβληθούν συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος
- Να κατατεθεί χρηματική δωρεά στη μνήμη του


Attachements

ΨΗΦΙΣΜΑ Κωνσταντίνου Παλιούρη.pdf