ΨΗΦΙΣΜΑ

Διοικητικό Συμβούλιο
Ημ/νια Έκδοσης: 21/08/2019

Ψήφισμα

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων  
μετά το θλιβερό άγγελμα της επιστροφής στον Δημιουργό 
του μέλους της Προσκοπικής Οικογένειας 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΛΙΟΥΡΗ

κατόχου του Προσκοπικού Παρασήμου του Αργυρού Φοίνικα, 

πρώην Εφόρου Περιφερειακής Εφορείας Δωδεκανήσου

α π ο φ ά σ ι σ ε 

- Να υποβληθούν συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος
- Να κατατεθεί χρηματική δωρεά στη μνήμη του


Επισυνάψεις

ΨΗΦΙΣΜΑ Κωνσταντίνου Παλιούρη.pdf