Θεοφάνεια 2019: οι Έλληνες Πρόσκοποι έδωσαν για άλλη μια χρονιά το παρόν!

Γενική Εφορεία
Date Issues: 08/01/2019


Εφορεία Γενικής Εφορείας:

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, την ημέρα των Θεοφανίων, Ναυτοπρόσκοποι από όλη την Ελλάδα βρέθηκαν στα σημεία αγιασμού των υδάτων. Οι Ναυτοπροσκοπικές λέμβοι και τα πληρώματά τους έδωσαν ένα μοναδικό χρώμα στις εκδηλώσεις αγιασμού των υδάτων κάθε περιοχής, εντυπωσιάζοντας όλους τους παρευρισκόμενους.