Θεοφάνεια 2019: οι Έλληνες Πρόσκοποι έδωσαν για άλλη μια χρονιά το παρόν!

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 08/01/2019

Νέο
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Εφορεία Δημοσίων Σχέσεων

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, την ημέρα των Θεοφανίων, Ναυτοπρόσκοποι από όλη την Ελλάδα βρέθηκαν στα σημεία αγιασμού των υδάτων. Οι Ναυτοπροσκοπικές λέμβοι και τα πληρώματά τους έδωσαν ένα μοναδικό χρώμα στις εκδηλώσεις αγιασμού των υδάτων κάθε περιοχής, εντυπωσιάζοντας όλους τους παρευρισκόμενους.