Τροποποιήσεις στον Κανονισμό Λειτουργίας Προσκοπικών Κέντρων Εκπαίδευσης, Κατασκηνώσεων και Περιβαλλοντικής Αγωγής

Γενική Εφορεία
Date Issues: 22/01/2019
Nb: 8 / 2019


Εφορεία Γενικής Εφορείας:


Attachements

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 8_2019_ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ.pdf
T19 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ 122018.pdf