Τροποποιήσεις στον Κανονισμό Λειτουργίας Προσκοπικών Κέντρων Εκπαίδευσης, Κατασκηνώσεων και Περιβαλλοντικής Αγωγής _ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 22/01/2019
A/A: 8 / 2019

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Εφορεία Διοίκησης

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο, στη συνεδρίαση της 17ης Δεκεμβρίου 2018, ενέκρινε τροποποιήσεις στον Κανονισμό Λειτουργίας Προσκοπικών Κέντρων Εκπαίδευσης, Κατασκηνώσεων και Περιβαλλοντικής Αγωγής, που αφορούν:
- Κατηγοριοποίηση των Προσκοπικών Κέντρων σε Τοπικά, Περιφερειακά, Πανελλήνια και Διεθνή Προσκοπικά Κέντρα, με συγκεκριμένες προδιαγραφές. 
- Τροποποίηση της τιμολογιακής πολιτικής των Προσκοπικών Κέντρων, από ενιαία για όλα τα Προσκοπικά Κέντρα που ισχύει σήμερα, σε διαφορετική για κάθε Προσκοπικό Κέντρο, σύμφωνα με τις ανάγκες και τις δυνατότητες του κάθε Προσκοπικού Κέντρου. 
- Εισαγωγή πρόβλεψης για εκπόνηση σχεδίου εκκένωσης / εκτάκτου ανάγκης, εγκεκριμένο από τη Γενική Εφορεία. 
- Επικαιροποίηση προβλέψεων του ισχύοντος Κανονισμού που εγκρίθηκε το 2004 ούτως ώστε να συμβαδίζει με τις σημερινές ανάγκες των Προσκοπικών Κέντρων.

Η αναθεώρηση του Κανονισμού Λειτουργίας Προσκοπικών Κέντρων Εκπαίδευσης, Κατασκηνώσεων και Περιβαλλοντικής Αγωγής, ως αποτέλεσμα μακράς επεξεργασίας της Εφορείας Προσκοπικών Κέντρων Γ.Ε. τα τελευταία έτη, ευελπιστούμε ότι θα αποτελέσει ένα σημαντικό βήμα για την υλοποίηση της στρατηγικής προτεραιότητας «Σύγχρονος Οργανισμός» του Στρατηγικού Σχεδίου Σ.Ε.Π. 2018-2027 και του Προγράμματος Δράσης Γενικής Εφορείας 2018-2021.


Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 8_2019_ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ.pdf
T19 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ 122018.pdf