Μέτρο Ανάδειξης Βαθμοφόρων, Μελών Ε.Κ.Σ. & Μελών Ε.Π.Π. στη Γενική Συνέλευση του Ιδρύματος «Σώμα Ελλήνων Προσκόπων» για τα έτη 2019 & 2020

Γενική Εφορεία
Date Issues: 26/09/2018
Nb: 12 / 2018


Εφορεία Γενικής Εφορείας:


Attachements

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 12_2018.pdf