«Οι θέσεις και οι απόψεις των νέων στην Ελλάδα της κρίσης», μεγάλη έρευνα των Ελλήνων Προσκόπων

Press Office
Ημ/νια Δημοσίευσης: 11/06/2018

Δελτία Τύπου
Εφορεία Γενικής Εφορείας:


Attachements

ΔΤ_Συνέντευξη-Τύπου-για-έρευνα-νεολαίας f.doc
PressConf_Scouts-alco.jpg