Τροποποιήσεις στον Κανονισμό Εκπαίδευσης & Ανάπτυξης Ενηλίκων Μελών Σ.Ε.Π.

Γενική Εφορεία
Date Issues: 03/07/2018
Nb: 66 / 2018


Εφορεία Γενικής Εφορείας:

Το Διοικητικό Συμβούλιο, στη συνεδρίαση της 22ας Ιουνίου 2018 ενέκρινε τις τροποποιήσεις του Κανονισμού Εκπαίδευσης & Ανάπτυξης Ενηλίκων Μελών Σ.Ε.Π. που αφορούν:
- σε όλες τις απαραίτητες προσθήκες για την αλλαγή του προτύπου ISO 9001:2008 σε ISO 9001:2015, που αποτελεί προϋπόθεση για την πιστοποίηση των Εκπαιδεύσεων του Σ.Ε.Π. ως Lloyd’s Register Approved Training Provider και 
- στην Εκπαίδευση Λεμβάρχου Ναυτοπροσκοπικού Σκάφους (διάρκεια θεμάτων, περιεχόμενο, πρόγραμμα εκπαίδευσης), μετά την ετήσια ανασκόπηση.


Attachements

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 66_2018.pdf