Τροποποιήσεις στον Κανονισμό Εκπαίδευσης & Ανάπτυξης Ενηλίκων Μελών Σ.Ε.Π.

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 03/07/2018
A/A: 66 / 2018

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Εφορεία Εκπαίδευσης

Το Διοικητικό Συμβούλιο, στη συνεδρίαση της 22ας Ιουνίου 2018 ενέκρινε τις τροποποιήσεις του Κανονισμού Εκπαίδευσης & Ανάπτυξης Ενηλίκων Μελών Σ.Ε.Π. που αφορούν:
- σε όλες τις απαραίτητες προσθήκες για την αλλαγή του προτύπου ISO 9001:2008 σε ISO 9001:2015, που αποτελεί προϋπόθεση για την πιστοποίηση των Εκπαιδεύσεων του Σ.Ε.Π. ως Lloyd’s Register Approved Training Provider και 
- στην Εκπαίδευση Λεμβάρχου Ναυτοπροσκοπικού Σκάφους (διάρκεια θεμάτων, περιεχόμενο, πρόγραμμα εκπαίδευσης), μετά την ετήσια ανασκόπηση.


Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 66_2018.pdf