ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΟ 24ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟ JAMBOREE ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

Διοικητικό Συμβούλιο
Date Issues: 26/06/2018
Nb: 782 / 2018
Attachements

782_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ 24ο JAMBOREE.pdf