Διοικητικές Μεταβολές

Γενική Εφορεία
Date Issues: 06/06/2018
Nb: 53 / 2018


Εφορεία Γενικής Εφορείας:

Σας ανακοινώνουμε ότι σύμφωνα με τον Οργανισμό και τον Κανονισμό Διοίκησης του Σ.Ε.Π. επέρχεται η πιο κάτω Διοικητική Μεταβολή:

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ:


Δημητριάδης

Ιωάννης

14492

Περιφερειακός Έφορος Νοτίου Αττικής

 

Στον νέο Περιφερειακό Έφορο εύχομαι καλή επιτυχία στην άσκηση των καθηκόντων του και επίτευξη των στόχων του.


Attachements

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 53_2018.pdf