Διοικητικές Μεταβολές

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 06/06/2018
A/A: 53 / 2018

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Εφορεία Διοίκησης

Σας ανακοινώνουμε ότι σύμφωνα με τον Οργανισμό και τον Κανονισμό Διοίκησης του Σ.Ε.Π. επέρχεται η πιο κάτω Διοικητική Μεταβολή:

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ:


Δημητριάδης

Ιωάννης

14492

Περιφερειακός Έφορος Νοτίου Αττικής

 

Στον νέο Περιφερειακό Έφορο εύχομαι καλή επιτυχία στην άσκηση των καθηκόντων του και επίτευξη των στόχων του.


Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 53_2018.pdf