Συμμόρφωση του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (Γ.Κ.Π.Δ.)

Διοικητικό Συμβούλιο
Date Issues: 25/05/2018
Nb: 50 / 2018
Attachements

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 50_2018.pdf