Διοικητικές Μεταβολές

Γενική Εφορεία
Date Issues: 16/05/2018
Nb: 47 / 2018


Εφορεία Γενικής Εφορείας:


Σας ανακοινώνουμε ότι σύμφωνα με τον Οργανισμό και τον Κανονισμό Διοίκησης του Σ.Ε.Π. επέρχονται οι πιο κάτω Διοικητικές Μεταβολές:

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΤ’ ΕΞΑΙΡΕΣΗ:

Πολιάκοβα

Αλιόνα

98039268

Υπαρχηγός Αγέλης Λυκοπούλων

1ου Συστήματος Προσκόπων Π.Ε. Δωδεκανήσου

 


Στην πιο πάνω Βαθμοφόρο εύχομαι καλή επιτυχία στην άσκηση των καθηκόντων της.


Attachements

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 47_2018.pdf