Διοικητικές Μεταβολές

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 16/05/2018
A/A: 47 / 2018

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Εφορεία Διοίκησης


Σας ανακοινώνουμε ότι σύμφωνα με τον Οργανισμό και τον Κανονισμό Διοίκησης του Σ.Ε.Π. επέρχονται οι πιο κάτω Διοικητικές Μεταβολές:

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΤ’ ΕΞΑΙΡΕΣΗ:

Πολιάκοβα

Αλιόνα

98039268

Υπαρχηγός Αγέλης Λυκοπούλων

1ου Συστήματος Προσκόπων Π.Ε. Δωδεκανήσου

 


Στην πιο πάνω Βαθμοφόρο εύχομαι καλή επιτυχία στην άσκηση των καθηκόντων της.


Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 47_2018.pdf