Συμπλήρωση σύνθεσης Γενικής Εφορείας

Γενική Εφορεία
Date Issues: 18/10/2017
Nb: 107 / 2017


Εφορεία Γενικής Εφορείας:


ΤοΔιοικητικό Συμβούλιου του Σ.Ε.Π., μετά από εισήγηση του Γενικού Εφόρου,ενέκρινε τη συμπλήρωση της σύνθεσης της Γενικής Εφορείας ως εξής:

Έφορος Εκπαίδευσης

Μιχαήλ Σιδερίδης

Γραμματέας Εφορείας Διεθνών Σχέσεων

Κωνσταντίνος Ορφανάκος

Βοηθός Εφορείας Διεθνών Σχέσεων

Ιωσήφ Μαρίνα Δακορώνιας

Έφορος Κλάδου Ανιχνευτών

Κατωπόδης Μιχάλης

Αναπληρωτής Έφορος Κλάδου Ανιχνευτών

Ιωάννης Παναγόπουλος

Αναπληρωτής Έφορος Οικονομικών & Περιουσίας

Περικλής Σπύρου


Με πίστη και με εμπιστοσύνη στη δυναμική και στηΠροσκοπική αντίληψη, αλλά και με μεγάλες προσδοκίες για ένα έργο υψηλήςευθύνης, πνεύματος δημιουργίας και σύνθεσης, που εξασφαλίζει τη συνέχεια καιτην προοπτική στις σύγχρονες προκλήσεις του Ελληνικού Προσκοπισμού, εύχομαιστους νέους Εφόρους της Γενικής Εφορείας καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο τους,καλή δουλειά και τους καλώ και προσκαλώ για «ακόμα πιο ψηλά … ακόμα πιο μακριά».

Attachements

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 107_2017.pdf