Συμπλήρωση σύνθεσης Γενικής Εφορείας

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 18/10/2017
A/A: 107 / 2017

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Γενικός Έφορος

Το Διοικητικό Συμβούλιου του Σ.Ε.Π., μετά από εισήγηση του Γενικού Εφόρου, ενέκρινε τη συμπλήρωση της σύνθεσης της Γενικής Εφορείας ως εξής:

Έφορος Εκπαίδευσης

Μιχαήλ Σιδερίδης

Γραμματέας Εφορείας Διεθνών Σχέσεων

Κωνσταντίνος Ορφανάκος

Βοηθός Εφορείας Διεθνών Σχέσεων

Ιωσήφ Δακορώνιας-Μαρίνα 

Έφορος Κλάδου Ανιχνευτών

Μιχαήλ Κατωπόδης

Αναπληρωτής Έφορος Κλάδου Ανιχνευτών

Ιωάννης Παναγόπουλος

Αναπληρωτής Έφορος Οικονομικών & Περιουσίας

Περικλής Σπύρου


Με πίστη και με εμπιστοσύνη στη δυναμική και στη Προσκοπική αντίληψη, αλλά και με μεγάλες προσδοκίες για ένα έργο υψηλής ευθύνης, πνεύματος δημιουργίας και σύνθεσης, που εξασφαλίζει τη συνέχεια και την προοπτική στις σύγχρονες προκλήσεις του Ελληνικού Προσκοπισμού, εύχομαι στους νέους Εφόρους της Γενικής Εφορείας καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο τους, καλή δουλειά και τους καλώ και προσκαλώ για «ακόμα πιο ψηλά … ακόμα πιο μακριά».

Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 107_2017.pdf