Πανελλήνιες Ναυτοπροσκοπικές Δράσεις - 18οι Ναυτοπροσκοπικοί Ιστιοπλοϊκοί Αγώνες

Γενική Εφορεία
Date Issues: 26/09/2017
Nb: 98 / 2017


Εφορεία Γενικής Εφορείας:


HΕφορεία Ειδικότητας Ναυτοπροσκόπων Γ.Ε., στο πλαίσιο του Προγράμματος Δράσης2015 - 2017 της Γενικής Εφορείας, ανακοινώνει την πραγματοποίηση των 18ων ΝαυτοπροσκοπικώνΙστιοπλοϊκών Αγώνων.

Η δράση προσδιορίζεταικαι περιγράφεται αναλυτικά ακολούθως.

18οι Ναυτοπροσκοπικοί ΙστιοπλοϊκοίΑγώνες
Οι Αγώνες θαπραγματοποιηθούν στις 4 & 5Νοεμβρίου 2017 στο «Διεθνές Ναυτοπροσκοπικό και Ναυταθλητικό Κέντρο ΔέλταΦαλήρου». Στους Αγώνες προσκαλούνται να συμμετάσχουν Ναυτοπροσκοπικές Λέμβοικάθε κατηγορίας, Παραδοσιακά Ιστιοφόρα Σκάφη αλλά και Σκάφη Ανοικτής θάλασσας.
Οι Αγώνες θαεκκινήσουν στο θαλάσσιο στίβο μπροστά από τη Μαρίνα Δέλτα Φαλήρου, με σημείοεκκίνησης σημαδούρα κίτρινη με σήμα του Σ.Ε.Π. και το Σκάφος της Επιτροπής καιθα περιλαμβάνουν: Ανάλογα με τηνκατάσταση του καιρού μπορεί να τροποποιηθεί το ανωτέρω πρόγραμμα.
Όλα τα Σκάφη Σ.Ε.Π. πρέπει να είναι καταμετρημένα, ασφαλισμένα έναντιαστικής ευθύνης και να φέρουν τα προβλεπόμενα, από την Νομοθεσία και τουςΚανονισμούς του Σ.Ε.Π., έγγραφα και εφόδια ασφαλείας, καθώς και υποχρεωτικά VHF.

Ειδικά φέτος θα έχουμετην χαρά να συμμετάσχουν στη δράση μας αθλητές ιστιοπλοΐας της Ομάδας των HellenicSpecial Olympics, η παρουσία των οποίωνμας τιμά.

Συμμετοχή παραδοσιακώνΙστιοφόρων & Σκαφών Ανοικτής θάλασσας
Στους ΙστιοπλοϊκούςΑγώνες του Σαββάτου 4/11 προσκαλούνται να συμμετάσχουν Παραδοσιακά Ιστιοφόρα,καθώς & Σκάφη Ανοικτής Θάλασσας με ή χωρίς καταμέτρηση.

Πληρώματα – επιβράβευσηΠρωτότυπης Εμφάνισης
Η ενδυμασία κάθεπληρώματος προτείνεται να είναι όμοια με καπέλο, μπλουζάκι και μαντήλι και ηεμφάνιση θα επιβραβευτεί με κριτήριο την πρωτοτυπία. Επίσης πρέπει ναπροβλεφθεί η χρήση γυαλιών ηλίου, αντηλιακό, αδιάβροχη και ζεστή ενδυμασία,ανάλογα της καιρικές συνθήκες των ημερών υλοποίησης των αγώνων (αναζητείστεπρόβλεψη καιρού έγκαιρα). Πρόχειρη ξηρά τροφή και νερό θα προβλεφθεί με ευθύνητων πληρωμάτων. 

Για Πληρώματα από όλητην Ελλάδα που επιθυμούν να συμμετέχουν στους αγώνες μπορεί να αναζητηθεί ηδυνατότητα να διατεθεί σκάφος συμμετοχής και να φιλοξενηθούν στο Διεθνές Ναυτοπροσκοπικόκαι Ναυταθλητικό Κέντρο Δέλτα Φαλήρου (δηλώσεις μέχρι τη Δευτέρα 16 Οκτωβρίου2017 ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση sea.scouts@sep.org.gr. Για περισσότερεςπληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την Έφορο Ειδικότητας ΝαυτοπροσκόπωνΓ.Ε. κ. Αριάδνη Κοτσικοπούλου (6974420289) και τον Αναπληρωτή Έφορο ΕιδικότηταςΝαυτοπροσκόπων Γ.Ε. κ. Γιάννη Καστορίνη (6974918714), καθώς και στο mailτης Εφορείας Ειδικότητας Ναυτοπροσκόπων Γ.Ε.

Επιτροπή Αγώνων
Η Επιτροπή Αγώνωνείναι υπεύθυνη για όλα τα θέματα που σχετίζονται με τη διεξαγωγή των Αγώνων καιη σύνθεσή της θα ανακοινωθεί στη συνάντηση των Κυβερνητών.

Συνάντηση Κυβερνητών
Αναλυτικέςοδηγίες  θα δοθούν από την ΟργανωτικήΕπιτροπή σε συνάντηση Κυβερνητών στο «Ναυτοπροσκοπικό και Ναυταθλητικό Κέντρο Δέλτα Φαλήρου», την Παρασκευή 3 Νοεμβρίου 2017, με ώραέναρξης 19.30 και λήξη στις 21.00.

Επιτροπή Ενστάσεων
Η Επιτροπή Ενστάσεωναποτελείται από εξειδικευμένο εξωτερικό συνεργάτη (σύμβουλο χωρίς ψήφο),τουςΑρχηγούς των Συστημάτων που συμμετέχουν σε κάθε αγώνισμα, εφόσον είναι κάτοχοιπτυχίου Κυβερνήτου της Ειδικότητας ή εκπρόσωπο του Συστήματος με πτυχίο. Πρόεδροςτης Επιτροπής είναι η Έφορος Ειδικότητας Ναυτοπροσκόπων Γ.Ε. Σε περίπτωσηισοψηφίας η ψήφος του Προέδρου λογίζεται διπλή.
Ενστάσεις κατατίθενταιέως και 30 λεπτά μετά τη λήξη της Ιστιοδρομίας, με παράλληλη ενημέρωση τηςΕπιτροπής Αγώνων ως προς την πρόθεση κατά τη δημιουργία της αιτίας.

Γραμματεία Αγώνων
Η Γραμματεία τωνΑγώνων θα λειτουργεί στην Αίθουσα Σεμιναρίων του Διεθνούς Ναυτοπροσκοπικού καιΝαυταθλητικού Κέντρου Δέλτα Φαλήρου ή στον προαύλιο χώρο μία ώρα νωρίτερα απότην έναρξη των αγώνων και έως μία ώρα μετά τη λήξη του τελευταίου αγωνίσματος.
Στο χώρο μπροστά στηΓραμματεία θα αναρτώνται και οι σχετικές με τους αγώνες ανακοινώσεις και όσεςκρίνονται ως επείγουσες ή αναγκαίες θα ανακοινώνονται στο VHF.

Σήματα Αγώνων
Κάθε λέμβος θα φέρειτο σήμα της Ειδικότητας Ναυτοπροσκόπων, σαν σήμα κατηγορίας.

Δηλώσεις Συμμετοχής
Οι ονομαστικές καταστάσειςσυμμετοχής Πληρωμάτων και Κυβερνητών, ανά ημέρα αγώνα, πρέπει να κατατεθούνστην Εφορεία Ειδικότητας Ναυτοπροσκόπων Γ.Ε. ηλεκτρονικά στη διεύθυνση sea.scouts@sep.org.gr, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2017 (υπόδειγμασυνημμένο στην παρούσα Ανακοίνωση).
Παράλληλα θα πρέπει νακατατεθεί στην ALPHA BANK αρ. λογ.: 362-002002-004000 (IBAN GR40 0140 36203620 0200 2004 000) ή στην Οικονομική Υπηρεσία το ποσό της συμμετοχής. Κάθεπλήρωμα θα συμβάλλει στις δαπάνες των αγώνων με το ποσό των € 45,00.

Διακρίσεις Σκαφών και Πληρωμάτων
Προβλέπονταιξεχωριστές διακρίσεις για τις Ιστιοδρομίες και την καλλίτερη εμφάνιση τωνπληρωμάτων.

Άτυπο σεμινάριο «Κανόνες Αγώνων Ιστιοπλοΐας»
Στο πλαίσιο της διαρκούς εκπαίδευσης καιεπιμόρφωσης των Βαθμοφόρων του Σ.Ε.Π., η Εφορεία Ειδικότητας Ναυτοπροσκόπων Γ.Ε.διοργανώνει την Κυριακή 22 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 18:00 σεμινάριο με θέμα"Κανόνες αγώνων ιστιοπλοΐας" Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί από τονκο Σταύρο Κουρή (διεθνή κριτή της ISAF) στην αίθουσα εκπαίδευσης "ΠαύλοςΤζάκος" στο Διεθνές Ναυτοπροσκοπικό & Ναυταθλητικό Κέντρο ΔέλταΦαλήρου.
Η συμμετοχή στο σεμινάριο είναι δωρεάν και θαπρέπει απαραιτήτως να δηλώσετε τη συμμετοχή σας έως τις 15 Οκτωβρίου 2017 στηνηλεκτρονική διεύθυνση της Εφορείας Ειδικότητας Ναυτοπροσκόπων Γ.Ε. [email protected]

Οι 18οιΝαυτοπροσκοπικοί Ιστιοπλοϊκοί Αγώνες θα ολοκληρωθούν με εκδήλωση που θαπραγματοποιηθεί στο «Διεθνές Ναυτοπροσκοπικό και Ναυταθλητικό Κέντρο ΔέλταΦαλήρου», την Κυριακή 5 Νοεμβρίου και ώρα 19.30.Attachements

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 98_2017.pdf
ΑΝ.98_ΔΗΛ. ΣΥΜ. ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΙΣΤΙΟΔΡΟΜΙΕΣ.doc
afisa_sailing.jpg