Πανελλήνιες Ναυτοπροσκοπικές Δράσεις - 18οι Ναυτοπροσκοπικοί Ιστιοπλοϊκοί Αγώνες

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 26/09/2017
A/A: 98 / 2017

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Εφορεία Ειδικότητας Ναυτοπροσκόπων


Εφορεία Ειδικότητας Ναυτοπροσκόπων Γ.Ε., στο πλαίσιο του Προγράμματος Δράσης 2015 - 2017 της Γενικής Εφορείας, ανακοινώνει την πραγματοποίηση των 18ων Ναυτοπροσκοπικών Ιστιοπλοϊκών Αγώνων.

Η δράση προσδιορίζεται και περιγράφεται αναλυτικά ακολούθως.

18οι Ναυτοπροσκοπικοί Ιστιοπλοϊκοί Αγώνες
Οι Αγώνες θα πραγματοποιηθούν στις 4 & 5 Νοεμβρίου 2017 στο «Διεθνές Ναυτοπροσκοπικό και Ναυταθλητικό Κέντρο ΔέλταΦαλήρου». Στους Αγώνες προσκαλούνται να συμμετάσχουν Ναυτοπροσκοπικές Λέμβοι κάθε κατηγορίας, Παραδοσιακά Ιστιοφόρα Σκάφη αλλά και Σκάφη Ανοικτής θάλασσας.
Οι Αγώνες θα εκκινήσουν στο θαλάσσιο στίβο μπροστά από τη Μαρίνα Δέλτα Φαλήρου, με σημείο εκκίνησης σημαδούρα κίτρινη με σήμα του Σ.Ε.Π. και το Σκάφος της Επιτροπής και θα περιλαμβάνουν: 

·        Το Σάββατο 4/11/2017: τρεις ιστιοδρομίες (παλινδρομική, όρτσα-πρίμα) με ώρα της πρώτης εκκίνησης 12.30 και με εκκίνηση της δεύτερης 20’ μετά τη λήξη της πρώτης και με πληρώματα στις Λέμβους Σ.Ε.Π. Ναυτοπροσκόπους, Ανιχνευτές, Μέλη Προσκοπικών Δικτύων και Βαθμοφόρους.

 

·        Την Κυριακή 5/11/2016: ταξίδεμα Άγιο Κοσμά με ώρα εκκίνησης 11.00 και πληρώματα στις Λέμβους Σ.Ε.Π. Ναυτοπροσκόπους, Ανιχνευτές, Μέλη Προσκοπικών Δικτύων και Βαθμοφόρους.


Ανάλογα με την κατάσταση του καιρού μπορεί να τροποποιηθεί το ανωτέρω πρόγραμμα. 

Όλα τα Σκάφη Σ.Ε.Π. πρέπει να είναι καταμετρημένα, ασφαλισμένα έναντι αστικής ευθύνης και να φέρουν τα προβλεπόμενα, από την Νομοθεσία και τους Κανονισμούς του Σ.Ε.Π., έγγραφα και εφόδια ασφαλείας, καθώς και υποχρεωτικά VHF.

Ειδικά φέτος θα έχουμε την χαρά να συμμετάσχουν στη δράση μας αθλητές ιστιοπλοΐας της Ομάδας των Hellenic Special Olympics, η παρουσία των οποίων μας τιμά.

Συμμετοχή παραδοσιακών Ιστιοφόρων & Σκαφών Ανοικτής θάλασσας
Στους Ιστιοπλοϊκούς Αγώνες του Σαββάτου 4/11 προσκαλούνται να συμμετάσχουν Παραδοσιακά Ιστιοφόρα, καθώς & Σκάφη Ανοικτής Θάλασσας με ή χωρίς καταμέτρηση.

Πληρώματα – επιβράβευση Πρωτότυπης Εμφάνισης
Η ενδυμασία κάθε πληρώματος προτείνεται να είναι όμοια με καπέλο, μπλουζάκι και μαντήλι και η εμφάνιση θα επιβραβευτεί με κριτήριο την πρωτοτυπία. Επίσης πρέπει να προβλεφθεί η χρήση γυαλιών ηλίου, αντηλιακό, αδιάβροχη και ζεστή ενδυμασία, ανάλογα της καιρικές συνθήκες των ημερών υλοποίησης των αγώνων (αναζητείστε πρόβλεψη καιρού έγκαιρα). Πρόχειρη ξηρά τροφή και νερό θα προβλεφθεί με ευθύνη των πληρωμάτων. 

Για Πληρώματα από όλη την Ελλάδα που επιθυμούν να συμμετέχουν στους αγώνες μπορεί να αναζητηθεί η δυνατότητα να διατεθεί σκάφος συμμετοχής και να φιλοξενηθούν στο Διεθνές Ναυτοπροσκοπικό και Ναυταθλητικό Κέντρο Δέλτα Φαλήρου (δηλώσεις μέχρι τη Δευτέρα 16 Οκτωβρίου2017 ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση sea.scouts@sep.org.gr). Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την Έφορο Ειδικότητας ΝαυτοπροσκόπωνΓ.Ε. κ. Αριάδνη Κοτσικοπούλου (6974420289) και τον Αναπληρωτή Έφορο Ειδικότητας Ναυτοπροσκόπων Γ.Ε. κ. Γιάννη Καστορίνη (6974918714), καθώς και στο mail της Εφορείας Ειδικότητας Ναυτοπροσκόπων Γ.Ε.

Επιτροπή Αγώνων
Η Επιτροπή Αγώνων είναι υπεύθυνη για όλα τα θέματα που σχετίζονται με τη διεξαγωγή των Αγώνων και η σύνθεσή της θα ανακοινωθεί στη συνάντηση των Κυβερνητών.

Συνάντηση Κυβερνητών
Αναλυτικές οδηγίες θα δοθούν από την Οργανωτική Επιτροπή σε συνάντηση Κυβερνητών στο «Ναυτοπροσκοπικό και Ναυταθλητικό Κέντρο Δέλτα Φαλήρου», την Παρασκευή 3 Νοεμβρίου 2017, με ώρα έναρξης 19.30 και λήξη στις 21.00.

Επιτροπή Ενστάσεων
Η Επιτροπή Ενστάσεων αποτελείται από εξειδικευμένο εξωτερικό συνεργάτη (σύμβουλο χωρίς ψήφο), τους Αρχηγούς των Συστημάτων που συμμετέχουν σε κάθε αγώνισμα, εφόσον είναι κάτοχοι πτυχίου Κυβερνήτου της Ειδικότητας ή εκπρόσωπο του Συστήματος με πτυχίο. Πρόεδρος της Επιτροπής είναι η Έφορος Ειδικότητας Ναυτοπροσκόπων Γ.Ε. Σε περίπτωση ισοψηφίας η ψήφος του Προέδρου λογίζεται διπλή.
Ενστάσεις κατατίθενται έως και 30 λεπτά μετά τη λήξη της Ιστιοδρομίας, με παράλληλη ενημέρωση της Επιτροπής Αγώνων ως προς την πρόθεση κατά τη δημιουργία της αιτίας.

Γραμματεία Αγώνων
Η Γραμματεία των Αγώνων θα λειτουργεί στην Αίθουσα Σεμιναρίων του Διεθνούς Ναυτοπροσκοπικού και Ναυταθλητικού Κέντρου Δέλτα Φαλήρου ή στον προαύλιο χώρο μία ώρα νωρίτερα από την έναρξη των αγώνων και έως μία ώρα μετά τη λήξη του τελευταίου αγωνίσματος.
Στο χώρο μπροστά στη Γραμματεία θα αναρτώνται και οι σχετικές με τους αγώνες ανακοινώσεις και όσες κρίνονται ως επείγουσες ή αναγκαίες θα ανακοινώνονται στο VHF.

Σήματα Αγώνων
Κάθε λέμβος θα φέρει το σήμα της Ειδικότητας Ναυτοπροσκόπων, σαν σήμα κατηγορίας.

Δηλώσεις Συμμετοχής
Οι ονομαστικές καταστάσεις συμμετοχής Πληρωμάτων και Κυβερνητών, ανά ημέρα αγώνα, πρέπει να κατατεθούν στην Εφορεία Ειδικότητας Ναυτοπροσκόπων Γ.Ε. ηλεκτρονικά στη διεύθυνση sea.scouts@sep.org.gr, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2017 (υπόδειγμα συνημμένο στην παρούσα Ανακοίνωση).
Παράλληλα θα πρέπει να κατατεθεί στην ALPHA BANK αρ. λογ.: 362-002002-004000 (IBAN GR40 0140 36203620 0200 2004 000) ή στην Οικονομική Υπηρεσία το ποσό της συμμετοχής. Κάθε πλήρωμα θα συμβάλλει στις δαπάνες των αγώνων με το ποσό των € 45,00.

Διακρίσεις Σκαφών και Πληρωμάτων
Προβλέπονται ξεχωριστές διακρίσεις για τις Ιστιοδρομίες και την καλλίτερη εμφάνιση των πληρωμάτων.

Άτυπο σεμινάριο «Κανόνες Αγώνων Ιστιοπλοΐας»
Στο πλαίσιο της διαρκούς εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των Βαθμοφόρων του Σ.Ε.Π., η Εφορεία Ειδικότητας Ναυτοπροσκόπων Γ.Ε. διοργανώνει την Κυριακή 22 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 18:00 σεμινάριο με θέμα "Κανόνες αγώνων ιστιοπλοΐας". Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί από τον κο Σταύρο Κουρή (διεθνή κριτή της ISAF) στην αίθουσα εκπαίδευσης "ΠαύλοςΤζάκος" στο Διεθνές Ναυτοπροσκοπικό & Ναυταθλητικό Κέντρο Δέλτα Φαλήρου.
Η συμμετοχή στο σεμινάριο είναι δωρεάν και θα πρέπει απαραιτήτως να δηλώσετε τη συμμετοχή σας έως τις 15 Οκτωβρίου 2017 στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Εφορείας Ειδικότητας Ναυτοπροσκόπων Γ.Ε. [email protected]

Οι 18οι Ναυτοπροσκοπικοί Ιστιοπλοϊκοί Αγώνες θα ολοκληρωθούν με εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στο «Διεθνές Ναυτοπροσκοπικό και Ναυταθλητικό Κέντρο Δέλτα Φαλήρου», την Κυριακή 5 Νοεμβρίου και ώρα 19.30.Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 98_2017.pdf
ΑΝ.98_ΔΗΛ. ΣΥΜ. ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΙΣΤΙΟΔΡΟΜΙΕΣ.doc
afisa_sailing.jpg