Λειτουργία Εκπαιδευτικών Ενοτήτων

Γενική Εφορεία
Date Issues: 08/09/2017
Nb: 92 / 2017


Εφορεία Γενικής Εφορείας:

Η νέα Προσκοπική χρονιά ξεκινάει και για τον καλύτερο συντονισμό των εκπαιδεύσεων μας θεωρούμε σκόπιμο να επικοινωνήσουμε 
μαζί σας και να σας ενημερώσουμε για διάφορα θέματα της Εκπαίδευσης και την  λειτουργία των Εκπαιδευτικών Ενοτήτων.

Attachements

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 92_2017.pdf