Λειτουργία Εκπαιδευτικών Ενοτήτων

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 08/09/2017
A/A: 92 / 2017

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Εφορεία Εκπαίδευσης

Η νέα Προσκοπική χρονιά ξεκινάει και για τον καλύτερο συντονισμό των εκπαιδεύσεων μας θεωρούμε σκόπιμο να επικοινωνήσουμε 
μαζί σας και να σας ενημερώσουμε για διάφορα θέματα της Εκπαίδευσης και την  λειτουργία των Εκπαιδευτικών Ενοτήτων.

Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 92_2017.pdf