Ανοιχτή πρόσκληση για προτάσεις προγράμματος MOP “Mini Grants in Europe II”

Γενική Εφορεία
Date Issues: 07/08/2017
Nb: 86 / 2017


Εφορεία Γενικής Εφορείας:

Η Ευρωπαϊκή ΠροσκοπικήΠεριοχή μέσω της Περιφερειακής Επιτροπής Αποφάσεων (PDC) του ΠρογράμματοςMessenger of Peace της Παγκόσμιας Οργάνωσης της Προσκοπικής Κίνησης απευθύνεινέα πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο πρόγραμμα “Mini Grants Projects” οιοποίες πρέπει να υποβληθούν το αργότερο έως τις 15 Αυγούστου 2017. Το πρόγραμμα“Mini Grants Projects” πρόκειται να υποστηρίξει συνολικά τρεις προτάσεις στηνΕυρωπαϊκή Προσκοπική Περιοχή οι οποίες θα ξεκινούν από τη 1η Σεπτεμβρίου 2017και για διάστημα ενός έτους.

Το ΠρόγραμμαMessengers of Peace Initiative (MOP) απευθύνεται σε Προσκόπους για δράση σετοπικό και περιφερειακό επίπεδο με τα Τμήματά τους. Ο σκοπός του MoP και τουδικτύου του είναι: να δώσει κίνητρα στα Προσκοπικά κλιμάκια ώστε νασυμπεριλάβουν στις δράσεις τους τη κοινωνική προσφορά στη κοινότητά τους καιάλλες καλές πράξεις, να μοιραστούν τις εμπειρίες και τις γνώσεις που έλαβαν μεάλλους προσκόπους που παρακολουθούν το δίκτυο του MoP και να βοηθήσει ώστε ναγίνει ο κόσμος μας λίγο καλύτερος.
Τα τελευταία 2 χρόνια,η Ευρωπαϊκή Προσκοπική Περιοχή υποστήριξε αρκετά “Mini Grants Projects” είτεμέσω ανοιχτών προσκλήσεων από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Υποστήριξης (Mini Grants inEurope) είτε μέσω Εθνικών Προσκοπικών Οργανώσεων που στήριζαν τοπικές δράσειςκαι ιδιαίτερα αυτές που ασχολούνταν με την Προσφυγική και Μεταναστευτική Κρίση.Όλα τα προγράμματα αυτά είχαν παρεμφερή αποτελέσματα:

1. Να ενισχύσουν τις ανάγκες τοπικών κοινοτήτων και των Προσκοπικών Συστημάτων τους.
2. Να διευκολύνουν Εθνικές Προσκοπικές Οργανώσεις στη στήριξη των Προσκοπικών Συστημάτων προσφέροντας ad-hoc εκπαίδευση σε Ενήλικα Στελέχη (διαχείριση έργων, καλωσόρισμα προσφύγων, συζήτηση κ.λπ.).
3. Να βελτιώσει την εικόνα του Προσκοπισμού στη κάθε χώρα.

Τα Mini Grants βοηθούνΠροσκοπικά Συστήματα, μέσω Εθνικών Προσκοπικών Οργανώσεων, να συν -χρηματοδοτήσουν κάποιες δράσεις τους με το Ταμείο Ενίσχυσης του MoP. Το ΤαμείοΕνίσχυσης του MoP συνήθως επικεντρώνεται σε μεγαλύτερες ενέργειες πουοργανώνονται από τις Εθνικές Προσκοπικές Οργανώσεις με προϋπολογισμό άνω των5.000 USD (κυρίως 15.000 – 25.000 USD). Αυτές οι χρηματοδοτήσεις ωστόσο δενείναι κατάλληλες για μικρότερες ενέργειες με δεδομένη τη πολυπλοκότηταδιοικητικών και οικονομικών διαδικασιών. Για μικρότερες ενέργειες, ύψους έως1.000 USD και με μειωμένες γραφειοκρατικές απαιτήσεις προσφέρουμε τα MiniGrants. Ο στόχος της Περιφερειακής Επιτροπής Αποφάσεων (PDC), με την υποστήριξητης Ευρωπαϊκής Προσκοπικής Περιοχής, είναι να διευκολύνει την προσβασιμότηταΤοπικών Προσκοπικών Κλιμακίων στις χρηματοδοτήσεις του MoP ανταποκρινόμενη στιςδικές τους ανάγκες διατηρώντας επαρκείς μηχανισμούς αξιολόγησης και διαφάνειας.Συνήθως οι ανάγκες τοπικών δράσεων αφορούν κάποιες «εκατοντάδες δολάρια» μεέμφαση στην απλότητα των διαδικασιών που σχετίζονται με τη χρηματοδότηση.

Οι προτάσεις πρέπει νακοστολογούνται έως 8.000 USD. Για την υποβολή τους χρησιμοποιείται η πρωτότυπηαίτηση του MoP (βλ. Συνημμένο) και αποστέλλεται ηλεκτρονικά στη ΣύμβουλοΔιεθνών Σχέσεων Δ.Σ. κ. Μαριάνα Φράγκου ic@sep.org.grκαι στον Μόνιμο Βοηθό Γενικό Έφορο κ. Αθανάσιο Ευσταθίου: nefstathiou@sep.org.gr για ναπροωθηθεί στην Ευρωπαϊκή Προσκοπική Περιοχή.


Attachements

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 86_2017.pdf
ΑΝ.86_Regional-Circular-13-2017_Annex-2_MOP-Grant-Application-Form_ENonly.doc