Ανοιχτή πρόσκληση για προτάσεις προγράμματος MOP “Mini Grants in Europe II”

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 07/08/2017
A/A: 86 / 2017

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Γενικός Έφορος

Η Ευρωπαϊκή Προσκοπική Περιοχή μέσω της Περιφερειακής Επιτροπής Αποφάσεων (PDC) του Προγράμματος Messenger of Peace της Παγκόσμιας Οργάνωσης της Προσκοπικής Κίνησης απευθύνει νέα πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο πρόγραμμα “Mini Grants Projects” οι οποίες πρέπει να υποβληθούν το αργότερο έως τις 15 Αυγούστου 2017. Το πρόγραμμα “Mini Grants Projects” πρόκειται να υποστηρίξει συνολικά τρεις προτάσεις στην Ευρωπαϊκή Προσκοπική Περιοχή οι οποίες θα ξεκινούν από τη 1η Σεπτεμβρίου 2017 και για διάστημα ενός έτους.

Το Πρόγραμμα Messengers of Peace Initiative (MOP) απευθύνεται σε Προσκόπους για δράση σετοπικό και περιφερειακό επίπεδο με τα Τμήματά τους. Ο σκοπός του MoP και του δικτύου του είναι: να δώσει κίνητρα στα Προσκοπικά κλιμάκια ώστε να συμπεριλάβουν στις δράσεις τους τη κοινωνική προσφορά στη κοινότητά τους και άλλες καλές πράξεις, να μοιραστούν τις εμπειρίες και τις γνώσεις που έλαβαν με άλλους προσκόπους που παρακολουθούν το δίκτυο του MoP και να βοηθήσει ώστε να γίνει ο κόσμος μας λίγο καλύτερος.
Τα τελευταία 2 χρόνια, η Ευρωπαϊκή Προσκοπική Περιοχή υποστήριξε αρκετά “Mini Grants Projects” είτε μέσω ανοιχτών προσκλήσεων από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Υποστήριξης (Mini Grants inEurope) είτε μέσω Εθνικών Προσκοπικών Οργανώσεων που στήριζαν τοπικές δράσεις και ιδιαίτερα αυτές που ασχολούνταν με την Προσφυγική και Μεταναστευτική Κρίση. Όλα τα προγράμματα αυτά είχαν παρεμφερή αποτελέσματα:

1. Να ενισχύσουν τις ανάγκες τοπικών κοινοτήτων και των Προσκοπικών Συστημάτων τους.
2. Να διευκολύνουν Εθνικές Προσκοπικές Οργανώσεις στη στήριξη των Προσκοπικών Συστημάτων προσφέροντας ad-hoc εκπαίδευση σε Ενήλικα Στελέχη (διαχείριση έργων, καλωσόρισμα προσφύγων, συζήτηση κ.λπ.).
3. Να βελτιώσει την εικόνα του Προσκοπισμού στη κάθε χώρα.

Τα Mini Grants βοηθούν Προσκοπικά Συστήματα, μέσω Εθνικών Προσκοπικών Οργανώσεων, να συν-χρηματοδοτήσουν κάποιες δράσεις τους με το Ταμείο Ενίσχυσης του MoP. Το Ταμείο Ενίσχυσης του MoP συνήθως επικεντρώνεται σε μεγαλύτερες ενέργειες που οργανώνονται από τις Εθνικές Προσκοπικές Οργανώσεις με προϋπολογισμό άνω των 5.000 USD (κυρίως 15.000 – 25.000 USD). Αυτές οι χρηματοδοτήσεις ωστόσο δεν είναι κατάλληλες για μικρότερες ενέργειες με δεδομένη τη πολυπλοκότητα διοικητικών και οικονομικών διαδικασιών. Για μικρότερες ενέργειες, ύψους έως 1.000 USD και με μειωμένες γραφειοκρατικές απαιτήσεις προσφέρουμε τα Mini Grants. Ο στόχος της Περιφερειακής Επιτροπής Αποφάσεων (PDC), με την υποστήριξητης Ευρωπαϊκής Προσκοπικής Περιοχής, είναι να διευκολύνει την προσβασιμότητα Τοπικών Προσκοπικών Κλιμακίων στις χρηματοδοτήσεις του MoP ανταποκρινόμενη στις δικές τους ανάγκες διατηρώντας επαρκείς μηχανισμούς αξιολόγησης και διαφάνειας. Συνήθως οι ανάγκες τοπικών δράσεων αφορούν κάποιες «εκατοντάδες δολάρια» μεέμφαση στην απλότητα των διαδικασιών που σχετίζονται με τη χρηματοδότηση.

Οι προτάσεις πρέπει να κοστολογούνται έως 8.000 USD. Για την υποβολή τους χρησιμοποιείται η πρωτότυπη αίτηση του MoP (βλ. Συνημμένο) και αποστέλλεται ηλεκτρονικά στη Σύμβουλο Διεθνών Σχέσεων Δ.Σ. κ. Μαριάνα Φράγκου [email protected] και στον Μόνιμο Βοηθό Γενικό Έφορο κ. Αθανάσιο Ευσταθίου: [email protected] για να προωθηθεί στην Ευρωπαϊκή Προσκοπική Περιοχή.


Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 86_2017.pdf
ΑΝ.86_Regional-Circular-13-2017_Annex-2_MOP-Grant-Application-Form_ENonly.doc