Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για τη σίτιση των συμμετεχόντων στην 5η Πανελλήνια Μεγάλη Δράση Ανιχνευτών «ΕΛΠΙΔΑ 2017»

Διοικητικό Συμβούλιο
Date Issues: 07/06/2017
Nb: 601 / 2017
Το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων (Σ.Ε.Π.) προκηρύσσειανοικτό διαγωνισμό για τη σίτιση των συμμετεχόντων στην 5η ΠανελλήνιαΜεγάλη Δράση Ανιχνευτών «ΕΛΠΙΔΑ 2017» και καλεί τους ενδιαφερόμενους νακαταθέσουν την προσφορά τους, στην έδρα της Κεντρικής Διοίκησης του Σ.Ε.Π.(Μέγαρο Αντ. Μπενάκης - Πτολεμαίων 1 – 11635 Αθήνα – 2ος όροφος –τηλ: 2107290046, 210-7231218), μέχρι την Παρασκευή 23 Ιουνίου 2017 και ώρα 15:00’.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ

 


Attachements

601_7.6.2017_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΙΤΙΣΗΣ ΕΛΠΙΔΑ 2017.pdf
601_7.6.2017_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΕΛΠΙΔΑ 2017.pdf