Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για τη σίτιση των συμμετεχόντων στην 5η Πανελλήνια Μεγάλη Δράση Ανιχνευτών «ΕΛΠΙΔΑ 2017»

Διοικητικό Συμβούλιο
Ημ/νια Έκδοσης: 07/06/2017
A/A: 601 / 2017

Προκήρυξη


Το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων (Σ.Ε.Π.) προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για τη σίτιση των συμμετεχόντων στην 5η Πανελλήνια Μεγάλη Δράση Ανιχνευτών «ΕΛΠΙΔΑ 2017» και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν την προσφορά τους, στην έδρα της Κεντρικής Διοίκησης του Σ.Ε.Π. (Μέγαρο Αντ. Μπενάκης - Πτολεμαίων 1 – 11635 Αθήνα – 2ος όροφος –τηλ: 2107290046, 210-7231218), μέχρι την Παρασκευή 23 Ιουνίου 2017 και ώρα 15:00’.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ

 


Επισυνάψεις

601_7.6.2017_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΙΤΙΣΗΣ ΕΛΠΙΔΑ 2017.pdf
601_7.6.2017_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΕΛΠΙΔΑ 2017.pdf