Υπογραφή 4ου Μνημονίου συνεργασίας μεταξύ Σώματος Ελλήνων Προσκόπων και Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας