Υπογραφή 4ου Μνημονίου συνεργασίας μεταξύ Σώματος Ελλήνων Προσκόπων και Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Διοικητικό Συμβούλιο
Ημ/νια Έκδοσης: 27/11/2023
A/A: 112 / 2023

Ανακοίνωση


Όπως γνωρίζετε η Κεντρική Διοίκηση του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων καταβάλλει συνεχώς προσπάθειες συνεργασίας με κρατικούς και μη φορείς, με στόχο την προώθηση του έργου και των δράσεών μας σχετικά με την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. 
Στο νέο Μνημόνιο Συνεργασίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων (Σ.Ε.Π.). συμπεριλαμβάνονται οι δράσεις δασοπροστασίας, αειφορικής διαχείρισης και αποκατάστασης του δασικού περιβάλλοντος 

Στο πλαίσιο των ενεργειών αυτών, την Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2023 υπεγράφη Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Θεόδωρο Σκυλακάκη, τον Αναπληρωτή Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος κ. Ευάγγελο Γκουντούφα, τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ./Σ.Ε.Π. κ. Κωνσταντίνο Τάτση και τον Γενικό Έφορο κ. Σταύρο Δημητρόπουλο.

Αντικείμενο του Μνημονίου αυτού, το οποίο αποτελεί τη συνέχεια και τη διεύρυνση των προηγούμενων που είχαν υπογραφεί το 2008, 2013, 2018 με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής, είναι:
Εκπαίδευση των νέων στη διαδικασία πυροφύλαξης και δασοπροστασίας. 
Οργάνωση και υλοποίηση από το Σ.Ε.Π. δράσεων παρακολούθησης της υπάρχουσας κατάστασης των δασικών περιοχών, μέσω προγραμμάτων του Σ.Ε.Π., σε σχέση με τη φύση και τα δάση. 
Υποστήριξη του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με την παροχή των απαραίτητων υλικών και ξυλείας, για την πραγματοποίηση των δράσεων δασοπροστασίας του Σ.Ε.Π. 
Οργάνωση και υλοποίηση εκδηλώσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των νέων, σε θέματα προστασίας των δασικού περιβάλλοντος, εκπαίδευσης των νέων στη διαδικασία πυροφύλαξης και δασοπροστασίας και στην προετοιμασία εκδόσεων σχετικών με το δασικό περιβάλλον.
Διάθεση των Προσκοπικών Κέντρων του Σ.Ε.Π. για την υλοποίηση δράσεων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης παιδιών και νέων, συλλόγων κ.ά., με τη συνδρομή ειδικά καταρτισμένων ενηλίκων στελεχών του Σ.Ε.Π.
Πραγματοποίηση δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των μελών του Σ.Ε.Π. σε θέματα προστασίας δασών και δασικού περιβάλλοντος, αλλά και εκπαίδευσης σε θέματα προφύλαξης και δασοπροστασίας, στο πλαίσιο του Προσκοπικού Προγράμματος του Σ.Ε.Π. και κατά την διάρκεια των θερινών κατασκηνώσεων των Τμημάτων του σε ελεύθερους χώρους, δασικούς και μη.

Έχοντας συνεργαστεί στενά και με επιτυχία στο παρελθόν τόσο σε δράσεις ευαισθητοποίησης του κοινού όσο και σε δράσεις αναδασώσεων και διατηρώντας άριστες σχέσεις μεταξύ μας, αμφότεροι προσβλέπουμε έπειτα από την υπογραφή του Μνημονίου αυτού να αποκομίσουμε σημαντικά οφέλη ως προς την υποστήριξη του έργου και της δράσης μας. 

Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 113 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου. Περισσότερα στο www.scouts4sdgs.gr.
11 ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
13 ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ
14 ΖΩΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ
15 ΖΩΗ ΣΤΗ ΣΤΕΡΙΑ
17 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ


Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 112_2023.pdf
ΑΝ.112_ΝΕΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕΠ ΜΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ και ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ.pdf