Αποτελέσματα και Ευρήματα Έρευνας «Ε4. ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΧΩΡΙΣ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ Σ.Ε.Π.»

Γενική Εφορεία
Date Issues: 25/11/2022
Nb: 110 / 2022


Εφορεία Γενικής Εφορείας:


Attachements

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 110_2022.pdf
Ε4 - Ενήλικες χωρίς σχέση με το ΣΕΠ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - SEP2022 final.pdf