ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΟ 25ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟ ΤΖΑΜΠΟΡΗ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΟΡΕΑΣ

Διοικητικό Συμβούλιο
Date Issues: 11/10/2022
Nb: 579 / 2022
Attachements

579_11.10.2022_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 25ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟ ΤΖΑΜΠΟΡΗ.pdf