Πορίσματα 19ου Πανελλήνιου Προσκοπικού Συνεδρίου

Γενική Εφορεία
Date Issues: 19/04/2022
Nb: 51 / 2022


Εφορεία Γενικής Εφορείας:


Attachements

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 51-5_2022.pdf
ΑΝ.51_ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ 19ου ΠΠΣ. ΘΕΜΑΤΑ 1 και 2 και ΨΗΦΙΣΜΑ_.pdf