Πορίσματα 19ου Πανελλήνιου Προσκοπικού Συνεδρίου

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 19/04/2022
A/A: 51 / 2022

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Γενικός Έφορος

Το 19ο Πανελλήνιο Προσκοπικό Συνέδριο πραγματοποιήθηκε στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών  το Σαββατοκύριακο 9-10 Απριλίου 2022.

Τα Θέματα και οι Εισηγητές του Συνεδρίου ήταν:
1. «Δυναμικό και σύγχρονο Προσκοπικό Πρόγραμμα», Εισήγηση: Κ. Βεργίτσης
2. «Η οργανωτική ταυτότητα μιας σύγχρονης Κίνησης», Εισήγηση: Ξ. Σπιταδάκης

Οι εισηγήσεις, μαζί με τις προτάσεις από τον προσυνεδριακό διάλογο των Περιφερειακών Εφορειών, καθώς και η πρόταση του ενήλικου στελέχους της Π.Ε. Κέρκυρας Αθ. Τσουκαλά, συγκεντρώθηκαν από την Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου (Ο.Ε.Σ.) και γνωστοποιήθηκαν στους συνέδρους, με την Ανακοίνωση Γ.Ε. 48-4/7.4.2022.

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου και παράλληλα με τις ομιλίες των εισηγητών, πραγματοποιήθηκαν τέσσερις παρουσιάσεις, με το ακόλουθο περιεχόμενο:
Παρουσίαση των Πορισμάτων του 1ου Πανελλήνιου Φόρουμ Νέων, από τα μέλη της ομάδας του Φόρουμ, Α. Τζέκα και Α. Χρυσοστόμου
Παρουσίαση για τον Στρατηγικό Σχεδιασμό του Σ.Ε.Π., από το μέλος της Ο.Ε.Σ. και Αναπληρωτή Έφορο Διεθνών Σχέσεων Γ.Ε. Χρ. Χατζηδιαμαντή
Παρουσίαση για τις δράσεις περιπέτειας και τη σημασία τους για το Προσκοπικό Πρόγραμμα, από το μέλος της Ο.Ε.Σ. και Π.Ε. Ανατολικής Αττικής Κλ. Τοσουνίδη
Παρουσίαση με θέμα «Προσκοπισμός. Η αβάσταχτη ελαφρότητα του σήμερα», από τον    επικοινωνιολόγο κ. Α. Θεοδωρακόπουλο.

Επίσης, την πρώτη ημέρα του συνεδρίου πραγματοποιήθηκαν οι απονομές Προσκοπικών Παρασήμων Αργυρού Φοίνικα και Μεταλλίων Προσκοπικής Αξίας.

Πορίσματα
Μετά από τις ομιλίες των εισηγητών, ακολούθησε συζήτηση σε 6 Κύκλους. Τη δεύτερη ημέρα του Συνεδρίου, οι προτάσεις των 6 Κύκλων συζητήθηκαν στην ολομέλεια, η οποία κατέληξε στα πορίσματα του Συνεδρίου.

Συνοπτικά:

Θέμα 1: «Δυναμικό και σύγχρονο Προσκοπικό Πρόγραμμα»
Το Συνέδριο επιβεβαίωσε την αναγκαιότητα για αναθεώρηση του Προσκοπικού Προγράμματος, η οποία θα πρέπει να γίνει με τρόπο μεθοδικό και οργανωμένο και με τη συμμετοχή και την εμπλοκή όλων και ειδικά των νέων. Η σχετική μεθοδολογία παρέχεται από το εργαλείο GPS του Παγκόσμιου Οργανισμού της Προσκοπικής Κίνησης (W.O.S.M.). Το Συνέδριο αναγνώρισε επίσης ως προτεραιότητες την Ενιαία Διάσταση που θα πρέπει να έχει το Προσκοπικό Πρόγραμμα για όλους τους Κλάδους, την επανεξέταση του συστήματος των ηλικιακών Τμημάτων, τη θεώρηση του Προσκοπικού Προγράμματος ως Εκπαίδευση για τη Ζωή και την ανάγκη για ένα νέο προσωπικό Πρόγραμμα Προόδου για όλα τα Τμήματα, διατυπώνοντας αρκετές και ενδιαφέρουσες ιδέες.

Θέμα 2: «Η οργανωτική ταυτότητα μιας σύγχρονης Κίνησης»
Το Συνέδριο επιβεβαίωσε τις προτεραιότητες για μεγαλύτερη συμμετοχή, εμπλοκή και ενδυνάμωση των νέων, για ένα σύγχρονο πλαίσιο στην οργάνωση και λειτουργία του Σ.Ε.Π., για την ενίσχυση του ρόλου της Γενικής Συνέλευσης ως συλλογικού οργάνου χάραξης στρατηγικής, για αλλαγές και προσαρμογές του Οργανισμού και των Κανονισμών, για μία σύγχρονη εικόνα της Κίνησης, για καλύτερη αξιοποίηση πόρων και για σύγχρονα Προσκοπικά Κέντρα και Εστίες. Το Συνέδριο αναγνώρισε ότι χρειάζεται μεγαλύτερη συμμετοχή και αντιπροσώπευση των γυναικών και των νέων, η οποία όμως θα πρέπει να επιτευχθεί με τρόπο όχι κανονιστικό, αλλά με την ενθάρρυνση και τη δημιουργία κατάλληλων συνθηκών.

Επίσης το 19ο Πανελλήνιο Προσκοπικό Συνέδριο υιοθέτησε έκτακτο πόρισμα του 1ου Πανελλήνιου Προσκοπικού Φόρουμ Νέων, για την πολεμική σύρραξη στην Ουκρανία, το οποίο και ενέκρινε ως ψήφισμα.

Τα πορίσματα του 19ου Πανελλήνιου Προσκοπικού Συνεδρίου εγκρίθηκαν από το Δ.Σ. στη συνεδρίαση της 17.04.2022 και θα παρουσιαστούν στην προσεχή 46η Τακτική Γενική Συνέλευση του Ιδρύματος Σ.Ε.Π., σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον Κανονισμό Διοίκησης. 

Επισυνάπτεται το πλήρες κείμενο των πορισμάτων του Συνεδρίου και το ψήφισμα για τον πόλεμο στην Ουκρανία. 

Συμμετοχές
Στο 19ο Πανελλήνιο Προσκοπικό Συνέδριο δήλωσαν συμμετοχή 295 ενήλικα στελέχη, από όλες σχεδόν τις Περιφερειακές Εφορείες του Σ.Ε.Π.:

Κλιμάκιο

Συμμετοχές

Γενική Εφορεία

35

Διοικητικό Συμβούλιο Σ.Ε.Π.

11

ΠΕ Αθηνών

27

ΠΕ Ανατολικής Αττικής

41

ΠΕ Ανατολικής Κρήτης

5

ΠΕ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

9

ΠΕ Ανατολικής Πελοποννήσου

8

ΠΕ Αποδήμων Προσκόπων

1

ΠΕ Βορειοδυτικής Ελλάδας

2

ΠΕ Δυτικής Αττικής

10

ΠΕ Δυτικής Κρήτης

9

ΠΕ Δυτικής Μακεδονίας

7

ΠΕ Δυτικής Πελοποννήσου

9

ΠΕ Δωδεκανήσου

-

ΠΕ Θεσσαλονίκης

25

ΠΕ Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας

13

ΠΕ Κεντρικής Μακεδονίας

10

ΠΕ Κυκλάδων

-

ΠΕ Λέσβου

-

ΠΕ Κέρκυρας

10

ΠΕ Μαγνησίας

5

ΠΕ Νότιας Αττικής

20

ΠΕ Σαρωνικού

20

ΠΕ Στερεάς Ελλάδας & Εύβοιας

7

ΠΕ Χίου

8

Πρώην Πρόεδροι Δ.Α. / Πρώην Γενικοί Έφοροι

3

Σύνολο

295


Φυσική παρουσία στο διήμερο του συνεδρίου είχαν 248 σύνεδροι.

Στην πραγματοποίηση του 19ου Πανελλήνιου Προσκοπικού Συνεδρίου συνέβαλαν:
Οργανωτική Επιτροπή (Ο.Ε.Σ.)
Κ. Βεργίτσης (Α.Γ.Ε.)
Δ. Κούτσιας (Έφ Διοίκησης Γ.Ε.)
Χ. Χατζηδιαμαντής (Αναπληρωτής Έφορος Διεθνών Σχέσεων Γ.Ε.)
Κλ. Τοσουνίδης (Π.Ε. Ανατολικής Αττικής)
Γ. Μπάμπουρας (Π.Ε. Θεσσαλονίκης)
Α. Μυλώνη (Π.Ε. Αθηνών)
Δ. Καλούπης (Π.Ε. Νότιας Αττικής)
Ν. Τσεσμελόπουλος (Κ.Δ. / Σ.Ε.Π.)
Δ. Κεφαλά (Κ.Δ. / Σ.Ε.Π.)
Προεδρείο:
Χ. Νασσόπουλος (Π.Ε. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης)
Σ. Δαγαλάκη (Α.Σ. 3ου Σ.Π. Αγίας Παρασκευής)
Σ. Γραικού (Α.Σ. 4ου Σ.Π. Συκεών)
Επιτροπή Πορισμάτων:
Κ. Βεργίτσης (Α.Γ.Ε.)
Χ. Νασσόπουλος (Π.Ε. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης)
Α. Ευσταθίου (Μ.Β.Γ.Ε.)
Γ. Μπάμπουρας (Π.Ε. Θεσσαλονίκης)
Α. Μυλώνη (Π.Ε. Αθηνών)
Δ. Καλούπης (Π.Ε. Νότιας Αττικής)
Κ. Καραμπάτσος (Π.Ε. Κέρκυρας)
Μ. Πιστοφίδης (Εφ. Διοίκησης Π.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας)
Ι. Δεληγιαννάκης (Π.Ε. Δυτικής Κρήτης)

Αγαπητοί μου,

Το Διοικητικό Συμβούλιο και η Γενική Εφορεία θα εργαστούν εντατικά το επόμενο διάστημα για την υλοποίηση των πορισμάτων του 19ου Πανελλήνιου Προσκοπικού Συνεδρίου, σε εναρμόνιση με το Στρατηγικό Σχέδιο 2018-2027, προσβλέποντας σε ένα καλύτερο μέλλον του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων. Στην προσπάθεια αυτή καλούμε όλα τα Ενήλικα Στελέχη μας να είμαστε μαζί!!!
Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 112 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου. Περισσότερα στο www.scouts4sdgs.gr.
16 ΕΙΡΗΝΗ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ ΘΕΣΜΟΙ


Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 51-5_2022.pdf
ΑΝ.51_ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ 19ου ΠΠΣ. ΘΕΜΑΤΑ 1 και 2 και ΨΗΦΙΣΜΑ_.pdf