Τροποποίηση στον Κανονισμό Λειτουργίας Ε.Κ.Σ. και στον Κανονισμό Οικονομικής Διαχείρισης & Ελέγχου

Γενική Εφορεία
Date Issues: 01/03/2022
Nb: 22 / 2022


Εφορεία Γενικής Εφορείας:


Attachements

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 22_2022.pdf