Τροποποίηση στον Κανονισμό Λειτουργίας Ε.Κ.Σ. και στον Κανονισμό Οικονομικής Διαχείρισης & Ελέγχου

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 01/03/2022
A/A: 22 / 2022

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Γενικός Έφορος

Το Διοικητικό Συμβούλιο, στη συνεδρίαση της 13ης Φεβρουαρίου 2022, ενέκρινε την τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας Ε.Κ.Σ. και του Κανονισμού Οικονομικής Διαχείρισης & Ελέγχου. 

Οι τροποποιήσεις αφορούν στα ακόλουθα:
  • Η θητεία των Μελών των Ε.Κ.Σ. από τούδε και στο εξής θα είναι τριετής. Η τροποποίηση αφορά τα Μέλη Ε.Κ.Σ. που θα διορίζονται από την 1η Μαρτίου 2022 και εφεξής. Τα Μέλη των Ε.Κ.Σ. που έχουν διοριστεί με παλαιότερες αποφάσεις των Περιφερειακών Εφόρων ή της Εκτελεστικής Επιτροπής θα παραμείνουν με διετή θητεία,
  • Προστίθεται η δυνατότητα εξουσιοδότησης και του Αντιπροέδρου της Ε.Κ.Σ., ως τρίτου φυσικού προσώπου για την κίνηση του τραπεζικού λογαριασμού, αν ζητηθεί από το Κλιμάκιο και
  • Η διαδικασία έκδοσης, πληρωμής και καταχώρισης Τιμολογίων θα ρυθμίζεται με Εγκυκλίους τις οποίες εκδίδει η Κεντρική Διοίκηση, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα φορολογική νομοθεσία, για λόγους ευελιξίας. Η εν λόγω διαδικασία δεν περιγράφεται πλέον στον Κανονισμό Οικονομικής Διαχείρισης & Ελέγχου. 
Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 111 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα στους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου. Περισσότερα στο www.scouts4sdgs.gr.
16 ΕΙΡΗΝΗ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ ΘΕΣΜΟΙ
17 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣΕπισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 22_2022.pdf