ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σ.Ε.Π. ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Διοικητικό Συμβούλιο
Date Issues: 01/03/2022
Attachements

ΔΗΛΩΣΗ Δ.Σ. Σ.Ε.Π. ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ.pdf