Μεγάλη Σύνθετη Δράση του Κλάδου Προσκοπικού Δικτύου «π.δ.*21plus … όπως λέμε παραμένουμε δυνατοί»

Γενική Εφορεία
Date Issues: 13/01/2022
Nb: 6 / 2022


Εφορεία Γενικής Εφορείας:


Attachements

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 6_2022.pdf
ΑΝ.6_Αφίσα δράσης.jpg.jpeg
ΑΝ.6_Έγκριση ΑΣ_πδ21plus.doc