Διοικητικές Μεταβολές

Γενική Εφορεία
Date Issues: 24/12/2021
Nb: 119 / 2021


Εφορεία Γενικής Εφορείας:

Σας ανακοινώνουμε ότι σύμφωνα με τον Οργανισμό και τον Κανονισμό Διοίκησης του Σ.Ε.Π. επέρχονται οι πιο κάτω Διοικητικές Μεταβολές:

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ:

Μοίρας Δημήτριος 18827 Έφορος Οικονομικών & Περιουσίας Π.Ε. Δυτικής Αττικής 
Τζαμουρτζή Αικατερίνη 98046306 Έφορος Οικονομικών & Περιουσίας Π.Ε. Ανατολικής Αττικής 
Ελευθεριάδης Περικλής 98035746 Έφορος Οικονομικών & Περιουσίας Π.Ε. Δυτικής Μακεδονίας 
Καϊτάζης Ιωακείμ 98028511 Έφορος Οικονομικών & Περιουσίας Π.Ε. Θεσσαλονίκης  

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ:

Καρακούσης Ευάγγελος 302782 Αναπληρωτής Έφορος Οικονομικών & Περιουσίας 
Π.Ε. Ανατολικής Αττικής 

Στους πιο πάνω Βαθμοφόρους εύχομαι καλή επιτυχία στην άσκηση των καθηκόντων τους.


Attachements

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 119_2021.pdf