Διοικητικές Μεταβολές

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 24/12/2021
A/A: 119 / 2021

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Εφορεία Διοίκησης

Σας ανακοινώνουμε ότι σύμφωνα με τον Οργανισμό και τον Κανονισμό Διοίκησης του Σ.Ε.Π. επέρχονται οι πιο κάτω Διοικητικές Μεταβολές:

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ:

Μοίρας

Δημήτριος

18827

Έφορος Οικονομικών & Περιουσίας 

Π.Ε. Δυτικής Αττικής

Τζαμουρτζή

Αικατερίνη

98046306

Έφορος Οικονομικών & Περιουσίας 

Π.Ε. Ανατολικής Αττικής

Ελευθεριάδης

Περικλής

98035746

Έφορος Οικονομικών & Περιουσίας 

Π.Ε. Δυτικής Μακεδονίας

Καϊτάζης

Ιωακείμ

98028511

Έφορος Οικονομικών & Περιουσίας 

Π.Ε. Θεσσαλονίκης  


ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ:

Καρακούσης

Ευάγγελος

302782

Αναπληρωτής Έφορος Οικονομικών & 

Περιουσίας Π.Ε. Ανατολικής Αττικής


Στους πιο πάνω Βαθμοφόρους εύχομαι καλή επιτυχία στην άσκηση των καθηκόντων τους.

Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 111 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου. Περισσότερα στο www.scouts4sdgs.gr.
16 ΕΙΡΗΝΗ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ ΘΕΣΜΟΙ

Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 119_2021.pdf